Školský rok 2021/2022

Zdravoveda

V našej MŠ prebieha celoročný projekt "Zdravé zúbky nebolia". Zdravoveda sa dňa 16.9.2021 niesla v duchu zdravia a hygieny. Vďaka ochote p. Kulichovej sa deti pomocou zážitkového učenia, naučili, ako sa majú starať o svoje zdravie, ako si majú umývať svoje zúbky, ako predchádzať úrazom a prípadne vedieť ošetriť malé poranenie.

Počas prednášky o zúbkoch si deti vyskúšali aj správne techniky umývania zúbkov. Ďalšia prednáška o prvej pomoci bola rovnako zaujímavá, pretože sa zahrali na zdravotnícky personál a mali možnosť obliecť si odev, ktorý lekári používajú počas operácií. Na záver p. Kulichová odmenila všetky deti darčekom.

Tento deň bol pre deti nie len zaujímavý, ale aj poučný, plný zážitkov a prekvapení.