Školský rok 2021/2022

Deň matiek

Všetkým mamičkám patrí dátum 8. máj.
Deti potrebujú láskavú, starostlivú a milujúcu mamičku.
Pani učiteľky spoločne s detičkami nacvičili nádherný program ku Dňu matiek s ktorým veríme, že potešili a zohriali každé srdiečko. Odzneli krásne piesne, básne a tance. Dlhé týždne s láskou pripravovali darčeky, ktoré po predstavení odovzdali svojim mamičkám.

Mama je domov, kde svoju radosť môžeš vysloviť.
Mama je slnko, čo dokáže tvoje slzy vysušiť.
Mama je vrúcne objatie, cit a pohladenie.
Mama je tá, ktorá má vždy pre teba pochopenie.
Ďakujeme mamičky

1. máj

S príchodom jari prichádza k nám dávny sviatok stavania májov. Deti z MŠ pomáhali v našej obci s výzdobou 1. májového stromčeka. Spoločne s pani učiteľkami ho ozdobili farebnými stuhami a čas zdobenia si spríjemnili rôznymi pesničkami napr. "Sadíme my máje".

Deň zeme

Naša planéta zem je veľmi znečistená, preto je veľmi dôležité venovať tejto problematike obrovskú pozornosť. Deň 22.4. je venovaný práve našej Zemi.

Deti zbierali odpadky v školskej záhrade. Zasadili nové kvety a bylinky v našej záhradke. Počas celého týždňa sa zapájali do rôznych aktivít, rozvíjali enviromentálne vedomosti pomocou, ktorých sa naučili ako máme chrániť našu zem. Veríme, že získané vedomosti budú využívať k záchrane našej planéty Zem.

V rybníku, kde žili rybky,
plávajú dnes igelitky.
V potokoch, kde boli raky,
umývajú nákladiaky.
Poďme ľudia, deti, všetci,
zachrániť si planétu.
Veď roboty nás čaká dosť,
Zemeguli pre radosť.

Kocúr v čižmách

Herci z bábkového divadla Lienka zahrali pre naše deti z MŠ divadelné predstavenie s názvom „Kocúr v čižmách“.

Chudobnému Tomášovi jeho kocúr zabezpečil bohatstvo v podobe zlata, ktoré získal od kráľa svojou šikovnosťou, múdrosťou a odvahou. Okrem toho Tomáš spoločne so svojím kocúrom vyslobodili princeznú, ktorú uväznil zlý černokňažník. Šťastný otec kráľ čo sľúbil, to aj splnil a dal Tomášovi svoju dcéru za ženu.

Rozprávka sa všetkým veľmi páčila. Na záver si deti pozreli marionety.

Besiedka - "KTO JE SMEŤKO?"

Dňa 31.3.2022 sa v MŠ uskutočnila beseda s autorkou enviromentálnej knihy pre deti "KTO JE SMEŤKO?" Cez pútavé príbehy, ktoré teta spisovateľka deťom z knihy čítala deti citlivo vnímali potrebu chrániť prírodu, učili sa a zapájali sa do triedení odpadu a čo sa z neho recykláciou stáva. Kniha "KTO JE SMEŤKO?" je jedinečná v tom, ako deťom jednoducho vysvetliť potrebu triedenia odpadu a ochrany životného prostredia. Zároveň deti upútala výstava originálnych ilustrácií z knihy. Táto kniha je vhodnou metodickou pomôckou k predčitateľskej gramotnosti.

Kniha je náš kamarát.

Počas mesiaca Marec sme sa s deťmi rozprávali o knihách. Naučili sme sa ako knihy vznikajú, prečo je správne veľa čítať, ako v nich správne listovať, aké druhy kníh poznáme, kde si ich vieme kúpiť, prípadne požičať. Deti mali možnosť priniesť svoju najobľúbenejšiu knihu a ukázať ju svojim kamarátom.

Pani učiteľka z triedy "Lienok" deťom zahrala divadielko "Ako psíček a mačička piekli tortu", deti vyrobili mačičke kožúšok, súťažili kto skôr chytí myš, Ježibabke vyrábali a zdobili medovníky zo slaného cesta. Spolu s krtkom vyrábali sladké "krtkove kopčeky“, pomáhali mu nasadiť chutnú pažitku aj skontrolovať po zime podzemné chodbičky. Tak ako to už býva zvykom pred spánkom si vypočuli peknú rozprávku.

Počas pobytu vonku, v školskej záhrade tvorili rôzne rozprávkové bytosti z prírodného a odpadového materiálu.

Deti zažili nádherný rozprávkový týždeň plný zábavy a prekvapení.

Sláviček

V našej MŠ sa 22.3.2022 konala spevácka súťaž "Sláviček". Deťom sa táto súťaž veľmi páčila. Zaspievali nám pesničky ktoré sa naučili v MŠ, ale aj tie ktoré sa naučili doma. Každé z detí dostalo za účasť, snahu aj odvahu diplom a sladkú odmenu.

Už teraz sa tešíme na ich spevácke výkony v ďalšom školskom roku.

Bábkové divadlo Slniečko

Dňa 17.2. nás navštívilo bábkové divadlo "Slniečko". Pomocou bábkových postavičiek sa deti naučili základné hygienické pravidlá, zázračné slovíčka, čo je zdravé a čo nie. Celá atmosféra tohto veľmi pekného a zároveň poučného predstavenia bola spríjemnené pesničkami, ktoré sa deti veľmi rýchlo učili. Zapájali sa spevom a tancom. Divadielko sa všetkým deťom veľmi páčilo a nezabudli sa poďakovať hlasným potleskom.

Karneval

Ako každý rok, tak aj tento rok sme privítali v našej MŠ deti v karnevalových maskách . Pani učiteľky si pre detičky pripravili zaujímavý program. Na začiatku deti predstavili svoje masky, nasledovali rôzne súťaže, nechýbala diskotéka a na záver vyhodnotenie najkrajšej masky. V tejto disciplíne uspeli všetky deti, pretože ich masky boli nádherné.

Staráme sa o vtáčiky

Deti zážitkovým učením spoznávali našich najznámejšie vtáčiky. Vyfarbovali, strihali, lepili a modelovali. Okrem toho využili aj robotickú včielku Bee- bot a vyhľadávali vtáčiky podľa pokynov. Pani učiteľka Ľudka predstavila prostredníctvom pútavého príbehu robotickú pomôcku mTiny a pani učiteľka Ivanka zahrala predškolákom divadielko ,, Ako sa vtáčik odmenil“. Deti pravidelne kŕmia vtáčiky v našej školskej záhrade.

Projektové vyučovanie v našej materskej škole

O ŽIVEJ A NEŽIVEJ PRÍRODE

V dňoch od 17.1.2022 do 21.1.2022 prebiehal v našej škôlke TÝŽDEŇ PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA zameraný na živú a neživú prírodu. Cieľom bolo zapájanie sa detí a ich podieľanie sa na bádaní, objavovaní, skúmaní a experimentovaní so živými a neživými zložkami prírody . Pokusmi overovali a opisovali význam vody a jej pôsobenie na živé a neživé zložky prírody.

V prvý deň sa deti oboznámili so zámerom celotýždňového projektového vyučovania. Skúmali pokusom a overovali problém a to zasadili kameň a semienko ktoré celý týždeň polievali a sledovali. Počas vychádzok zbierali rôzne prírodné reálie. Deti skúmali v nádobe čistú vodu, ktorú potom zašpinili hlinou a pieskom. Pozorovali a otázkami zisťovali ,či by nám a zvieratkám chutila špinavá voda a čo by sa mohlo stať .Ďalšie dni pozorovali, ako vedia kvety prežiť bez vody .Z nazbieraných prírodnín vytvorili vzorkovník, kde so zaviazanými očami hmatom poznávali aká je to prírodnina.

Spoločne pod mikroskopom sledovali kamene, steblá , konáriky ale aj pavúka.

Deťom dalo takéto projektové vyučovanie veľa nových skúseností a zážitkov.

Zimné radovánky

Počas týždňa s témou o ZIMNÝCH RADOVÁNKACH sme si pre detičky pripravili veľa zaujímavých aktivít. Porozprávali sme sa o tom čo najradšej robia keď napadá sneh. Aké je dôležité dávať si pozor pri rôznych zimných športových aktivitách. Naučili sme sa veľa pekných básničiek a pesničiek.

Zakliata princezná

Bábkové divadlo "Lienka" nám zahralo divadelné predstavenie o "Zakliatej princeznej".

Profesionálni herci dokázali vytvoriť fantastickú atmosféru. Videli sme nádherne predstavenie, kulisy, marionety, šťastné a usmiate tváričky detí.

Advent

Na adventnom venci prvá sviečka sa zapaľuje
príchod najkrajšieho
obdobia v roku
oznamuje.

Keď už druhá
svieti
nevedia sa dočkať
deti.

Tretí týždeň
sa tretia mihoce
o chvíľu
tu máme Vianoce.

Poslednú adventnú nedeľu na adventnom venci všetky štyri svietia
tak na Vianoce
všetci budeme mať dar
božie dieťa.

V prvú adventnú nedeľu sme na adventných vencoch zapálili jednu zo štyroch sviec a začali sme obdobie príprav na najočakávanejšie sviatky roka. Deti v našej materskej škole so svojimi šikovnými rúčkami vyrobili nádherne adventné vence.

Mikuláš

Mikuláš je kúzelník,
darčeky nám vykúzli.
Ale iba pre tých,
čo neboli cez rok zlí.

Deti netrpezlivo čakali na Mikuláša. Keď zazvonil zvonček a vošiel do dverí, napätie opadlo. Na tváričkách detí sa objavil obrovský úsmev. Zazneli krásne básničky a sľuby detí. Mikuláš deti pochválil, rozdal balíčky s dobrotami a upozornil, aby naďalej poslúchali pretože o rok príde opäť.

Ďakujeme Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď Mikuláš medzi nás.

Zdravie na tanieri

Na známosť sa všetkým dáva,
v jeseni lístie opadáva.
Šu-šu, šumia vetvičky,
vraj naplnia košíčky.
Slniečko sa raduje,
šarkan s vetrom tancuje.
Hop-cup, hop-cup tralala,
jeseň dary rozdáva.

Vitamínový týždeň sa niesol v znamení ,,zdravia“ z našich záhrad. Deti sa naučili prečo je správne jesť veľa ovocia a zeleniny. Pani učiteľky im pomohli pripraviť zdravú hostinu, na ktorej si s radosťou pochutnali.

Zemiakový deň

Ja som zemiak šišatý, blato mám až po päty.
Kotúľam sa po poli, až ma chrbát zabolí.
Očička mám ako ty, som nad všetky dobroty.
Žltý som ako slniečko, prinášam ti zdravíčko.
Zemiaky pečené, sú pochúťka tejto jesene!

S deťmi sme sa porozprávali o tom, ako sa zemiaky dostanú z polí a záhrad až do našej kuchyne.

Neskôr sa z nich na chvíľu stali malí kuchári. Pani učiteľky im pomáhali s prípravou. Deti zemiaky krájali a ukladali na plech, ktorý spoločne zaniesli pani kuchárkam, aby nám ich upiekli. Voňavé a chutné zemiačiky boli rýchlo zjedené. Deti boli so svojou prácou veľmi spokojné.

Šarkaniáda

Šarkan svojím dlhým chvostom
oblohu dnes zametá.
Farebnými mašličkami
usilovne prepletá.

Počas nádherného, októbrového dňa si deti z našej škôlky mohli otestovať svojich šarkanov.

Bola to nekonečná zábava pretože, púšťanie šarkanov patrí medzi ich najobľúbenejšie jesenné aktivity. Dokonca pre niektoré z detí to bola prvá skúsenosť, takže radosť mali dvojnásobnú.

Moja rodina

Deti majú úspešne zvládnutý prvý mesiac v MŠ. Zvítali sa so starými kamarátmi a zoznámili s novými kamarátmi. Majú za sebou prvé tvorivé aktivity. V rámci témy ,, Moja rodina“ im pani učiteľka zahrala bábkové divadielko ,,O repe“. Deťom sa divadielko až tak veľmi páčilo, že sa premenili na hercov a rozprávku ,,O repe“ si sami zahrali.

Bezpečne na cestách

Zážitkovým učením sa deti oboznamovali s dopravnými prostriedkami a pravidlami cestnej premávky. Na konci týždňa im pani učiteľky zahrali divadielko o tom, ako Artúr Buchta cestoval do Afriky.

Deň mlieka

Aj v našej MŠ si každý rok pripomíname Svetový deň mlieka. Tento deň nám pripomína význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov, ako dôležitej zložky výživy. Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencií proti ochoreniam. Pre deti sme mali pripravenú prezentáciu zameranú na to, odkiaľ mlieko získavame, ako sa spracováva a čo sa z neho vyrába. Na maketu kravy lepili obrázky výrobkov z mlieka, ktoré si môžeme kúpiť bežne v obchode. Deťom nechýbala fantázia, z prázdnych téglikov a krabíc od mlieka vytvorili nádherné diela. Všetky deti mohli ochutnávať veľa mliečných dobrôt.

Zdravoveda

V našej MŠ prebieha celoročný projekt "Zdravé zúbky nebolia". Zdravoveda sa dňa 16.9.2021 niesla v duchu zdravia a hygieny. Vďaka ochote p. Kulichovej sa deti pomocou zážitkového učenia, naučili, ako sa majú starať o svoje zdravie, ako si majú umývať svoje zúbky, ako predchádzať úrazom a prípadne vedieť ošetriť malé poranenie.

Počas prednášky o zúbkoch si deti vyskúšali aj správne techniky umývania zúbkov. Ďalšia prednáška o prvej pomoci bola rovnako zaujímavá, pretože sa zahrali na zdravotnícky personál a mali možnosť obliecť si odev, ktorý lekári používajú počas operácií. Na záver p. Kulichová odmenila všetky deti darčekom.

Tento deň bol pre deti nie len zaujímavý, ale aj poučný, plný zážitkov a prekvapení.