Školský rok 2020/2021

Rozlúčka predškolákov

Posledný deň školského roku 2020/2021 patril našim predškolákom, ktorí sa lúčili s materskou školou. Spolu s pani učiteľkami pripravili pre rodičov slávnostný program s príhovorom pani riaditeľky.

Deti boli pasované za prváčikov a zložili slávnostný sľub. Každý predškolák dostal krásne veci do školy od p.starostky Silvie Masárovej ,p.starostky Ivety Mondekovej a knižky spolu s pamätným listom a perníkovými ceruzkami s venovaním darovala materská škola. Na záver sa konalo slávnostné posedenie s občerstvením s mini tortičkami a inými dobrotami.

Všetci želáme našim prváčikom hlavne to, aby sa im v škole darilo, radi do nej chodili a nosili z nej samé jednotky.

Športový deň

Deti sa v Pondelok 28.6.2021 rozlúčili s Materskou školou. Na školskom ihrisku hľadali skrytý poklad, ktorí úspešne našli. Deti museli prejsť rôznymi prekážkami, aby našli poklad v ktorom bolo prekvapenie, ktoré si mohli vziať domov. Dnešný deň sa deťom veľmi páčil a dúfame že naň tak rýchlo nezabudnú.

Deň detí

1.6.2021 sa v našej škôlke v Bierovciach uskutočnil Deň detí. Deti mali možnosť prejsť rôznymi disciplínami, ako boli skok cez prekážky, preliezanie cez húsenicu, skok vo vreci, nosenie vajíčka na lyžičke, hádzanie lôpt do leva, hod do diaľky a na záver mali preteky v behu po školskom ihrisku. Každé dieťa za odmenu dostalo rôzne sladké odmeny, či plyšovú hračku s loptou ako pamiatku na tento výnimočný deň.

Na gazdovskom dvore

Zážitkovým učením si deti rozširovali poznatky o domácich zvieratkách: spievali pesničky, recitovali básničky, vystrihovali, lepili, vyfarbovali.
Na konci týždňa si mohli deti v triede Lienok pozrieť divadielko o tom, ako psíček a mačička umývali dlážku.

Voda, voda, vodička "Deň Zeme"
"Voda je nad zlato!" Prostredníctvom

Prezentácií na interaktívnej tabuli, rozhovorom, rôznymi aktivitami deti zisťovali, aká je voda dôležitá pre život na našej Zemi. A Keďže 22.4.2021 je deň Zeme, s deťmi pani učiteľky v triede Lienok vytvorili smutnú aj veselú planétu- Zem, a deti z tiedy Mravčekov vytvárali Kvapky a rozprávali sa na túto tému. Deti vyzbierali odpadky v školskej záhrade aj na školskom dvore

Remeselníci

Minulý týždeň sa naša škôlka premenila na veľkú dielňu. Detičky si tento týždeň mali možnosť vyskúšať mnoho remesiel ako napríklad: lekár, zdravotná sestra, krajčír, módny návrhár, policajt, kuchár, atď. Detičky mali možnosť skúsiť si upiecť mafinky, ktoré aj chutnali. Zároveň vyrábali, lepili čelenky a rôzne iné materiály.

Karneval a ľudské telo

Zvieratká v zime

Januárové témy sú zamerané na aktivity, ktoré súvisia s poznávaním života zvierat a so starostlivosťou o ne hlavne v zimnom období.

Teoretické a sprostredkované informácie prostredníctvom básní piesní, obrázkov, kníh, dramatickej hry, digitálnej pomôcky Bee-Bot a interaktívnej tabule sme doplnili názorným a zážitkovým učením. Hoci je to len malá pomoc zvieratkám, ale aktivitami vštepujeme deťom lásku, kladný vzťah k prírode a tiež plníme ciele enviromentálnej výchovy.

V lese

Prišla zima, mráz a chlad,
v lese všetkých trápi hlad.
Zajačiky, srnky, lane
i bažanty ustráchané.
Závejmi prejsť sa už nedá,
zle je s nami. Beda! Beda!
Starý jeleń smutno vraví:
kde nájsť zrnko, steblo trávy?
KRÁK - tu vrana strapatá
volá všetky zvieratá.
Ozýva sa celá hora,
bol tu práve ujo horár !
Pri krmelcoch jedla dosť,
vítaný je každý hosť.

Advent v materskej škole

Advent, advent, štyri sviece,
každá z nich sa zatrbliece,
keď prvá, druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory,
a keď štvrtá splanie stíška,
tešíme sa na Ježiška.

Adventné vence, zapaľovanie sviečok, vyzdobený stromček, pečenie vianočného pečiva, počúvanie a spev vianočných kolied, príchod Mikuláša a rozžiarené detské očká.

To všetko sú symboly vianočných sviatkov nielen v rodinách, ale i v našej materskej škole. Tento krásny vianočný čas prežívame v materskej škole s radosťou a smiechom.

Prajeme Vám, aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní, nech vládne u vás doma šťastie po celý rok.

"Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače.
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými na ktorých myslíme."

PRE JEŽIŠKA !
Milý Ježiško !

Vianoce sa blížia a ty očakávaš veľa správ .
Mnoho listov k tebe letí , v nich prianie dostať dar.
I ja mám takú túžbu malú ,nech sme všetci zdraví , šťastní .
By prežili sme spolu radosť , o to prosím v tejto básni.
Ale vieš, som ešte len dieťa, aj ja mám tajný sen.
Aj ja mám malé prianie , nakreslím ho rovno sem.
A na záver môjho listu poďakovať sa ti chcem , za tvoju snahu potešiť svet , za to ti zo srdiečka ďakujem .

Tekvičky

Jeseň pani bohatá

Jeseň Pani bohatá,
farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad.
Zletel vietor šiky - miky
hojdá všetky konáriky,
vraj by stromy zobliecť rád.

Pani Jeseň nezostala v októbri len predo dvermi, ale zavítala priamo k nám do materskej školy.

Privítali sme ju s radosťou. Deti sa oboznamovali s darmi, ktoré ponúka záhrada, les, pole, sledovali zmeny v prírode, farby, ktorými jeseň premaľovala svet okolo nás.

Zemiakovými a jabĺčkovými aktivitami sa deti učili počítať, triediť a maľovať. Naučili sa veľa nových básničiek a pesničiek na tému jeseň, s ktorými sa na konci novembra rozlúčime s Jesienkou.

Tá naposledy rozdá deťom svoje dary a na krídlach vetra odletí ...

Vitamínový deň

Či si chorý, či si zdravý,
vitamín ti dobre spraví...

Tak to bolo aj v našej materskej škole ,keď si deti za pomoci pani učiteliek pripravili ovocný šalát a taniere plné vitamínov.

Po práci ich čakala vitamínová odmena.