Školský rok 2019/2020

Slávnostná rozlúčka s našimi predškolákmi

Lúčili sme sa so škôlkou.

Marec - Mesiac knihy

Tento mesiac sa niesol v materskej škole rozprávkovo.

Deti si vyfarbovali rozprávkové postavičky, učili sa ako sa majú správať ku knihám, listovali v knihách a vyhľadávali a určovali v nich známe rozprávkové postavičky. Pani učiteľka Ivanka Kubalošová pripravila a zahrala deťom bábkové divadielko "O pampúšikovi" a príbeh O psíčkovi a mačičke - ako piekli tortu.

Hudobné divadlo

Dňa 10.3.2020 nás v materskej škole navštívilo hudobné divadielko Príbeh. Deti sa dozvedeli zaujímavý príbeh ako sa stať slávnou speváčkou a spoločne si zaspievali známe detské piesne.

Čím budem keď vyrastiem ...

Počas celého týždňa sa deti v materskej škole oboznamovali s rôznymi povolaniami. Navštívila ich teta kaderníčka, teta poštárka, ktoré ich oboznámili s ich prácou.

Deti navštívili aj miestnu predajňu potravín, kde sa oboznámili s prácou predavačiek.

V edukačných aktivitách sa zážitkovo niesol celý týždeň v znamení stavbárov, krajčírok, kaderníčok, pekárov a cukrárov.

Spevácka súťaž - Sláviček

Dňa 11.2.2020 sme v materskej škole pripravili pre deti spevácku súťaž "Sláviček".
Speváckej súťaže sa zúčastnili deti z tried Lienok a Mravčekov. Pani učiteľky postupne pripravovali malé speváčky a spevákov. Zazneli ľudové, aj veselé detské piesne v podaní malých interpretov.
Každý malý sláviček dostal za odvahu a snahu diplom a sladkú odmenu.

Karneval v materskej škole

Mesiac február sa v materskej škole niesol v znamení fašiangových zvykov a tradícií.
Ukončením tohto obdobia bol u nás v materskej škole dňa 19.2.2020 veselý karneval na ktorom šantili Červená čiapočka, malí policajti, krásne princezné, piráti, drak, lienky, tučniak...
Deti v maskách súťažili a tancovali na spoločnej diskotéke.
Odmenené boli všetky deti fašiangovou veselou medailou a sladkosťou.

Divadielko O špinavých rúčkach

Počas celého týždňa sa deti v materskej škole učili na tému "Čisté rúčky". Pani učiteľka Ivanka Kubalošová si k tejto téme pre deti pripravila náučné divadielko "O špinavých rúčkach". Deti odmenili pani učiteľku za milé divadelné predstavenie veľkým potleskom.

Vianočné divadielko

V stredu 18.12. pani učiteľka Ivanka Kubalošová pripravila pre deti milé bábkové predstavenie "O zlatom anjelikovi", ktorý vyzdobil v lese vianočný stromček. Príbeh bol pre deti veľmi poučný.

Prednáška a výuka o ľudskom tele.

Dňa 16.12. sa deti interaktívnym spôsobom učili ako funguje naše ľudské telo.

Teta z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vysvetlila deťom, z čoho všetkého sa skladá ľudské telo, čo všetko sa v ňom odohráva, učili sa a opisovali jednotlivé časti ľudského tela. Naučili sa, že naše ľudské telo je veľká továreň.

Vianočná akadémia

Dňa 15.12.2019 sa sála kultúrneho domu obliekla do zimného šatu a všade rozvoniavala vianočná atmosféra. Zišli sa v nej rodičia, starí rodičia, ktorí prišli podporiť svoje deti. Program bol plný zimných básní, piesní, príchodu pani Zimy, tancov snehových vločiek, básní a tancov malých snehuliačikov, prišli aj Tri prasiatka, ktoré všetkým zaželali zdravie, šťastie a lásku. Vianočná akadémia bola ukončená spoločnou piesňou "Vyrástol nám stromček" pri svetle sviečok.

Tohtoročná vianočná akadémia bola spojená s vianočnými trhmi. Vianočná tržnica ponúkla hosťom množstvo pestrých vianočných výrobkov, ktoré na predaj do tržnice pripravili a priniesli naši ochotní rodičia.

Prajeme všetkým sviatky plné lásky, pokoja a radosti.

Pečenie vianočného pečiva

Kedže sa blížia Vianoce, aj naše detičky spolu s pani učiteľkami sa pustili do pečenia vianočných medovníkov a lineckých koláčikov. Deti sa na túto činnosť veľmi tešili.

Porozprávali sme sa o prichádzajúcich sviatkoch a deti sa mohli pustiť do roboty. Cesto si vyvaľkali a usilovné pršteky sa predbiehali vo vykrajovaní rôznych stromčekov, snehuliakov alebo hviezdičiek. Tety kuchárky im pomohli do zlata upiecť medovníky a linecké koláčiky na ktorých sme si všetci spoločne pochutili. Celá škôlka nám predvianočne krásne rozvoniavala.

Vianočné zvyky a tradície v materskej škole

Dňa 11.12.2019 nás v predvianočnom čase navštívila v materskej škole teta Libuška. Pripravila pre deti ukážky tradičných zvykov a tradícií počas adventu za čias našich starých mám. Mnohé z nich si deti mohli vyskúšať, čo sa im samozrejme veľmi páčilo. Rozkrojenie jabĺčka, na Luciu vymetanie kútov husím krídlom, hádzanie papučky, viazanie imela, púšťanie lodičiek z orechových škrupín, pálenie purpury a namáčanie čerešňovej halúzky do vázy.

Deti sa aktívne zapájali a rozprávali sa o tom, aké vianočné zvyky majú doma na Vianoce.

Návšteva Mikuláša

Dňa 6.12.2019 sme mali v materskej škole vzácnu návštevu. Po dlhom očakávaní, ktoré predchádzalo tomuto dňu, sa deti konečne dočkali. Pred dverami konečne zazvonil Mikuláš spoločne s anjelikom. Deťom zažiarili očká a boli plné očakávania. Po krátkom príhovore dedka Mikuláša mu deti zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. Potom prišla tá dlho očakávaná chvíľa rozdávania balíčkov. Mikuláš vyzval menom každé dieťa, ktoré mu sľubovalo, že bude celý rok poslúchať.Po spoločnej básničke, ktoré mu deti zarecitovali sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a sľúbil, že o rok sa určite vráti.

Vianoce prichádzajú medzi nás

Spoločne za zvuku vianočných piesní si deti v materskej škole vyzdobili stromček. Radosť mali malé aj veľké deti.

Zdravé zúbky nebolia - projekt.
Zuby, zúbky, zubičky, čistiť treba stoličky

Dňa 20.11.2019 medzi nás zavítala v rámci projektu teta dentálna hygienička.
Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o zúbkoch. Na papierových modeloch sa učili koľko zúbkov máme v ústach, stavbu zuba, čo všetko prospieva a neprospieva zubom, nácvik správneho čistenia zúbkov, príbehy a básničku o zuboch.
V rámci projektu, do ktorého sme zapojení chceme dosiahnuť u detí správnu a účinnú techniku čistenia zubov, viesť deti k pravidelnej ústnej hygiene, oboznámiť ich s prevenciou proti vzniku zubného kazu. Teta dentálna hygienička nás v materskej škole ešte dva krát navštívi.

Divadelné predstavenie

Dňa 19.11.2019 k nám opäť zavítalo Divadlo zo šuflíka zo Žiliny. Deťom sa predstavili s rozprávkou O kocúrikovi a pyšnej hviezde.
Hlavným hrdinom príbehu bol kocúr Leo,ktorý nebol iba obyčajný kocúr, ale vedel aj rozprávať. Vydal sa do sveta hľadať najjasnejšiu hviezdu zo všetkých. Vo svete stretne zvieratká a čarodejníka Lesomila.
Bol to pútavý príbeh o sile priateľstva. Rozprávkový príbeh bol spestrený tieňovým divadlom a pesničkami.
Úžasné herecké výkony obohatili a spríjemnili deťom utorkové dopoludnie.

Dopoludnie s hudobnými nástrojmi

Dňa 14.11.2019 nás v materskej škole v dopoludňajších hodinách navštívili pani učiteľky z hudobnej školy ADIA, pani riaditeľka Ida Arbetová a pani učiteľka Janka Kolláriková.

Pripravili si pre deti zaujímavý program,kde sa deti oboznamovali s rôznymi hudobnými nástrojmi, fujarou, pastierskou píšťalkou, gitarou a husličkami.

Deti spoznávali zvuk hodobných nástrojov a samozrejme za ich doprovodu si mohli aj zaspievať známe piesne "Prší, prší, Moja mamka niečo má, Pec nám spadla a Rolničky, rolničky". Za doprovodu hudobných nástrojov si mohli spoločne zatancovať tanec mazurku na pieseň "Na bielej hore".

Deti sa spontánne a s radosťou zapájali do jednotlivých hudobných aktivít.

Za získané vedomosti a umelecký zážitok pani učiteľkám veľmi pekne ĎAKUJEME. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Zážitkové učenie v našej materskej škole

V rámci témy "Tajomstvá lesa", sme si pripravili pre deti zaujímavé aktivity formou zážitkového učenia.

Hrali sme sa hudobno-pohybové hry o zvieratkách a učili sa o nich rôzne veselé pesničky, v knihách vyhľadávali a identifikovali zvieratá.

Na výstavku sme vyrábali rôzne lesné zvieratká z papiera, ktoré nám skrášlili interiér šatne.. Na záver pre deti pani učiteľka Ivanka Kubalošová pripravila a zahrala milé bábkové predstavenie pod názvom "Koza rohatá a jež". Deťom sa divadielko veľmi páčilo a odmenili pani učiteľku veľkým potleskom. Deti mali z divadielka veľký zážitok.

Výtvarná súťaž

Deti z materskej školy sa svojimi výtvarnými prácami zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom Pramienok. Do výtvarnej súťaže sa zapojili deti z tried Mravčekov a Lienok.

Názov odoslaných prác detí:

1. Deti,stred vesmíru - meno dieťaťa: K.L
2. Krásy jesene - meno dieťaťa: B.P
3. Pestré šaty jesene -meno dieťaťa: CH.V
4. Šťastné deti na zdravej planéte-meno dieťaťa: Ž.K

Vítanie detí do života

Dňa 10.10.2019 sme s našimi šikovnými predškolákmi prispeli básničkami a pesničkami k významnej udalosti - "Vítanie detí do života". Novým občiankom prajeme hlavne zdravie a o tri rôčky sa na nich tešíme v materskej škole.

Vystúpenie pre starých rodičov

Október patril našim babičkám a deduškom, jubilantom v našej obci. Dňa 10.10.2019 sa našim jubilantom prišli poďakovať za ich staroslivosť a lásku deti z materskej školy a svojim milým vystúpením sa snažili potešiť nejedno srdiečko. Veríme,že sme im kultúrnym vystúpením spríjemnili popoludnie.

Október - mesiac úcty k starším

Október patrí našim babičkám a deduškom. Za ich starostlivosť, obetavosť a lásku sa im naše deti dňa 23.10.2019 poďakovali v materskej škole krásnym programom. Program uvitý z básní,piesní a darčekov patril za ich lásku práve im. Vlastnoručne upečené a vyrobené darčeky potešili nejedno srdiečko.

Veríme, že naši starkí strávili so svojimi vnúčatkami v našej materskej škole príjemné a milé popoludnie.

Jeseň prišla medzi nás

Do našej materskej školy zavítala jeseň. Rôznymi aktivitami, bábkovými divadielkami a výtvarnými aktivitami detí na jesennú tému sme si skrášlili priestory materskej školy.

Jablkový deň

Od rána bolo v materskej škole veselo. Deti si nosili krásne červené jabĺčka rôznej veľkosti na výstavku "Najkrajšie jabĺčko materskej školy". Šikovné mamičky pribalili deťom jablkové koláčiky, kompóty, presnidávky a sušené jabĺčka. Všetky jablkové dobroty postupne zmizli v bruškách detí. Pani učiteľka zahrala deťom náučné divadielko "O veselom jabĺčku", deti pomohli v bludisku pozbierať ježkovi všetky jablká a správne sa dostať do domčeka. Deti počas dňa recitovali, spievali básne a piesne o Jabĺčku a to všetko vo farbe jablkovej-žltej, s vlastnoručne vyrobenými čelenkami. Spoločne si veselo zatancovali na pieseň "Bolo raz jabĺčko krásne".
Prežili sme spoločne pekný a veselý jablkový deň.

Šarkaniáda v materskej škole

Dňa 8.10. 2019 sa naše deti od rána tešili na púšťanie veselých , malých ale aj veľkých šarkanov, ktoré si priniesli do materskej školy.

Vybrali sme sa na blízke pole, kde nám vetrík šibal pofukoval a spolu s ním deti veselo pobehovali za šarkanmi a tešili sa ako vysoko im budú lietať. Užili sme si šarkaniádu spolu s pekným počasím. Deti dostali za odmenu veselé šarkanovské medaile.

Jesenné slávnosti

V utorok 1.10.2019 popoludní sme sa stretli spoločne s rodičmi na školskom dvore a spoločne sme tvorili rôzne veselé tekvicové bytosti, ktoré sa nám velmi vydarili. Kreativita rodičov bola veľká. Spoločne sme sa občerstvili koláčikmi, ktoré rodičia pripravili pre deti a čajíkom. K milému popoludniu nám svietilo slniečko. Takže o rok opäť na tekviciach milí rodičia a deti!

Sférické kino v materskej škole

Po roku k nám dňa 27.9.2019 opäť zavítalo sférické kino.

V nafukovacej kupole deti pohodlne ležali a sledovali so zatajeným dychom krásny príbeh o zvieratkách, ktoré žijú na našej planéte.Pre deti to bol neopakovateľný zážitok.

Dopravná výchova v materskej škole

Počas týždňa sa pani učiteľky v našej materskej škole zamerali s deťmi na dopravnú výchovu "Bezpečne do materskej školy".

Zábavnou formou sa deti učili pravidlá cestnej premávky, počúvali príbehy o dopravných značkách, v triedach sa hrali námetové a rolové hry na rôzne dopravné prostriedky, naučili sa aké farby má semafór a prečo musíme využívať priechod pre chodcov. V rozprávkových príbehoch o "Dopravných značkách" sa dozvedeli, aké nebezpečenstvá na nich môžu na cestách čakať, keď nebudú dodržiavať určité pravidlá a ako sa dostanú bezpečne do materskej školy.

Svoje skúsenosti využili pri jazde zručnosti na kolobežkách a odrážadlách. Všetky deti boli za snahu odmenené medailami.

Návšteva hasičov v materskej škole

Dňa 18.9.2019 bol pre deti v materskej škole výnimočný. Od rána sa deti tešili, kedy ich navštívia hasiši s hasičským autom. Ukázali deťom povinné vybavenie hasičského auta a náradie, ktoré je potrebné pri záchrane ľudských životov. Vyskúšali si hasičské prilby a požiarne hadice.Najväčšiu radosť deti mali, keď si mohli hasičské auto pozrieť zvnútra a posedieť si v ňom. Hasiči sa s deťmi rozlúčili zvukom sirény.

Ďakujeme im za príjemne strávené dopoludnie a želáme im, aby sa čo najmenej stretávali s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami.

PONUKA AKTIVÍT OD "A DO Z"

 • A - angličtina zábavnou formou výučby od 3-6 rokov
 • B - besiedky pre rodičov a starých rodičov-babička a deduško vitajte v škôlke, vianočná akadémia
 • C - cvičenie, pohyb detí v prírode a každodenné cvičenie
 • Č - čistenie zubov po obede - projekt "Zdravé zúbky nebolia"
 • D - deň detí, deň Matiek
 • E - exkurzie - knižnica, potraviny.
 • F - fotografovanie - zachytenie života detí v priebehu celého školského roka
 • G - grafomotorika - pravidelná práca s pracovnými zošitmi, listami
 • H - Hravo-zdravo - ŠKVP - hra je pre deti na prvom mieste, hasiči-ukážka techniky a práce hasičov
 • I - informovanosť - denný kontakt s rodičmi,schôdzky, rodičovské združenia, informačné nástenky, odkazy a info z aktivít na intern. stránke obce, individuálny prístup k deťom
 • J - jedálniček - vyvážená a pestrá strava, ovocná desiata, ovocie a zelenina na posilnenie imunity
 • K - kultúrne vystúpenia a programy, divadelné predstavenia, zábavné dopoludnia
 • L - logopedická prevencia
 • M - malý ochranár prírody
 • N - novodobé technicko-informačné prístroje a práca s nimi - práca s Bee-Bot, interaktívne tabule, práca s PC
 • O - oslavy - vianočných a veľkonočných sviatkov, narodenín a menín detí
 • P - pitný režim po celý deň, práca policajtov a psovodov - ukážky
 • R - rešpektovanie osobnosti dieťaťa, rozvíjanie záujmu a kreativity detí, relaxačné cvičenia
 • Š - škola naša materská - rozvíja celoročný vzťah detí k prírode, deti sa učia samostatnosti a socializácii, život v kolektíve, športovanie zábavnou formou
 • T - tvorivé dielne s rodičmi, pripravujeme - tekvičkové slávnosti, vianočné zdobenie medovníkov, zachovávanie ľudových tradícií v obci
 • Ú - úsmev a spokojnosť detí a rodičov
 • V - výtvarné súťaže-školské a okresné, výlety
 • Z - zážitkové učenie, základná škola - príprava na vstup do ZŠ, návšteva ZŠ, zber odpadového papiera v spolupráci s rodičmi

Kone

Dňa 5.9.2019 sme sa vybrali s pani učiteľkami z materskej školy na výlet ku koníkom do obce Opatovce. Čas strávený v prírode s koníkmi nemá možnosť využiť každý. Touto aktivitou si deti dopriali radosť, zároveň sa učili vytvárať pozitívny vzťah ku koňom alebo sa naučiť jazdiť na koni.

Deti mali z koníkov veľkú radosť, bol to pre nich neopakovateľný zážitok. Na návštevu sa tešíme aj na budúce.