Školský rok 2018/2019

Rozlúčka s predškolákmi

Ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2018/2019 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Dňa 25.6.2019 posledný krát vystúpili v materskej škole pred svojimi rodičmi a pani učiteľkami. Naposledy si zaspievali, zarecitovali a vystúpili s vtipnou scénkou. Nechýbala hymna, sľub predškoláka a pasovanie prvákov.

Nastal čas lúčenia a ako sa patrí okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku kufríky plné darčekov, knižky, pamätné listy a samozrejme nechýbalo ani občerstvenie v podobe malých tortičiek s menom a inými dobrotami. Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do vytúženej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým radosť.

Na konci školského roka p. riaditeľka a kolektív MŠ vo Veľkých Bierovciach chceme poďakovať rodičom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili materskú školu a za spoluprácu. ĎAKUJEME

Výlet do Centra voľného času

Dňa 20.6.2019 sa najstaršie deti z triedy Lienok vybrali na výlet do Centra voľného času v Trenčíne. Deti mali pripravenú „Detskú športovú olympiádu, “ ktorú začali zložením sľubu malého športovca. Súťažili v rôznych disciplínach, kde mohli ukázať súťaživosť a športové nadanie. Unavení z tepla a zo súťaženia si mohli oddýchnuť v priestoroch CVČ pri hrách. Navštívili sme aj športové ihrisko, kde sa deťom veľmi páčilo.Spokojní z dobre prežitého dňa sme sa vrátili do materskej školy. Medaily olympionika na pamiatku tohto športovo prežitého dňa spolu s odmenami si odniesli všetky deti.

Leto v materskej škole

Brigáda v MŠ

Vo štvrtok, 6. 6. 2019 pani učiteľky spolu s rodičmi pomáhali zveľadiť školský dvor. Natierali sa stoličky, lavičky, palety, pričom sa zapájali aj deti. Z paliet vznikli krásne farebné stoly či poličky. Zúčastneným rodičom, by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať a taktiež pani Ragulovej, ktorá nám krásne zveľadila záhradku. Dúfame, že sa deti budú cítiť opäť o niečo príjemnejšie.

Mini Zoo

Deti v materskej škole privítali v pondelok 3. 6. 2019 na školskom dvore ohrádky s rôznymi zvieratkami ako napríklad zajace, sliepky, kohúty, kačice či holuby, ktoré nám zabezpečilo ZO SZCH Veľké Bierovce. Deti dostali krátku prednášku a celé doobedie sa cítili ako v malej Zoo. Zážitkové učenie nám spríjemnilo aj teplé slniečko. ZO SZCH ďakujeme za zabezpečenie zvierat a krátkej prednášky.

Deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek si dňa 14. 5. 2019 popoludní, deti z MŠ Veľké Bierovce pripravili besiedku pre milované mamičky a babičky. Svoju lásku a vďaku vyjadrili piesňami, básňami, divadielkom či tancom. Program deti predviedli v priestoroch materskej školy. Potešili nás úsmevy a potlesk našich hostí. Na záver mamičky dostali darček z lásky.

MDD - Rozprávkovo

„Kde bolo, tam bolo, bola raz krajina Rozprávkovo. Tá krajina bola čudná, nebola však nikdy nudná. Objaviť ju môžeš aj ty sám. Na cestu sa priprav hneď, rozprávkový čaká svet.“

V znamení rozprávok sa nieslo celé dopoludnie v materskej škole. Na školskom dvore pre deti čakali rôzne rozprávkové bytosti, pri ktorých museli deti plniť rozprávkové úlohy. Pri rusalke skákali z kvietka na kvietok, pri babe Jage piekli papierové medovníčky, pri pirátovi hľadali cestu k pokladu, pri krtkovi si hrabali cestičku cez tunel, pri vodníkovi lovili zlaté rybky z rybníka a pri žabke preskakovali močarisko. Za splnené úlohy v jednotlivých rozprávkach deti dostali medaile, pečiatky a sladké odmeny. Chodenie z rozprávky do rozprávky zavŕšila baba Jaga, ktorá všetkým deťom priniesla darčeky z perníkovej chalúpky. Náš školský dvor sa na jeden deň premenil na rozprávkovú krajinu v ktorej všetky deti mali na perách úsmev od ucha k uchu. Veríme, že sme deťom pripravili zaujímavé a pútavé dopoludnie a aj touto cestou im blahoželáme k ich sviatku. Nech je každý ich deň Dňom detí, nech ich neustále obklopuje láska, radosť a šťastie nech napĺňa ich srdiečka.

Plavecký výcvik

Aj v tomto školskom roku sme realizovali plavecký výcvik od 6.5 do 10.5. 2019 na plavárni v ZŠ Novomestského v Trenčíne. Cieľom prípravy bolo priblížiť deťom vodné prostredie formou rôznych hier a cvičení ich naučiť bezpečne, bez zábran a strachu ako sa pohybovať vo vode a rozvinúť u detí základné plavecké zručnosti ako ponorenie, splývanie, skákanie do vody, správne dýchanie, orientácia pod hladinou, lovenie z dna. Deti prejavovali odvahu a nebojácnosť. Posledný deň obdržali „ MOKRÉ VYSVEDČENIE “ za odvahu a disciplinované správanie počas pobytu na plavárni. Deti sa s trénermi rozlúčili pokrikom „ Plavárni ahoj, vode a plávaniu zdar!“

Stavanie mája v MŠ

Stavanie mája patrí medzi slovenské tradície. Túto tradíciu sme dňa 30.4.2019 dodržali v materskej škole. Neodradil nás ani intenzívnejší dážď. Od ranných hier deti realizovali aktivity zamerané na túto tematiku. Dopoludnie sa deti s pani učiteľkami presunuli pred budovu materskej školy, kde ich čakal pripravený stromček. Za spevu piesne "Máj, máj, stužky zapletaj..." všetky deti ozdobili stromček pestrofarebnými stuhami. Deti sa tešili z toho, že aj v našej materskej škole stojí krásny farebný máj - symbol víťazstva jari nad zimou.

Deň Zeme

Naša Zem citlivo reaguje na všetko, i na to, ako sa k nej správame. Preto sme si Deň Zeme pripomenuli v našej MŠ zaujímavými aktivitami.

Deti si pripomenuli tento deň výtvarným a pracovným stvárnením prírody, poukázali na nebezpečenstvo znečistenia prírody a dôležitosť starostlivosti o našu Zem. Kreslili, rozprávali o prírode, rastlinkách, zvieratkách a živočíchoch. Cieľom bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie. Náš Deň Zeme sa nám vydaril a všetky deti si z neho odniesli nielen veľa zážitkov, skúseností, ale aj dobrý pocit. Opäť sme urobili krôčik k tomu, aby deti postupne získavali vzťah k prírode, okoliu k celej našej planéte Zem. A tak si môžeme veselo spievať: ,,Príroda je krásna vec, tam je zajac tu mravec. Aha, tam je dubáčik, vedľa neho slimáčik. Máš prírodu rád, buď jej kamarát, nešpiň ju a nehádž smeti, môžme sa v nej spolu hrať...."

Prišla Jar

Tak tu máme jar a s ňou aj jarné počasie. Keďže sa na ňu deti veľmi tešili, prišla k nám teplá a slnečná. Zohriala nám líčka, kosti, s novou silou sme sa pustili vyrábať pestrofarebnú jarnú výzdobu. V šatniach nám pomaly rozkvitli prvé jarné kvety. Prileteli k nám prebudené jarné chrobáčiky, lienky, motýle, mravčeky.

Naše Slovensko

Návšteva zdravotnej sestry

V pondelok 25. 3. 2019 nás v MŠ navštívila zdravotná sestra z Trenčianskej nemocnice. Deti sa oboznámili s postupom pri ošetrení rôznych zranení. Mali možnosť si to prakticky vyskúšať a okrem toho sa dozvedeli ako sa majú starať o svoje zdravie.

Návšteva predškolákov v ZŠ

Dňa 21. 3. 2019 sa naši predškoláci vybrali na návštevu za kamarátmi prvákmi do ZŠ v Trenčianskych Stankovciach. Po prvýkrát zasadli do školských lavíc. Škôlkari si poradilI s mnohými prváckymi úlohami. V pracovnom liste určovali hlásky v slove, predviedli ako sa vedia podpísať a počítať do 10. V telocvični si vyskúšali s pani učiteľkou rôzne športové aktivity a v počítačovej učebni si na počítači vyskúšali rôzne úlohy ako je vyfarbovanie geometrických tvarov, vytváranie obrázkov a mnohé iné veci. Deti boli odmenené medailou, diplomom a drobnými sladkosťami. Zo školy deti odchádzali veselé a s nezabudnuteľnými zážitkami. Veríme, že aj vďaka tomuto milému stretnutiu pôjdu deti k zápisu do prvej triedy s ľahkosťou a radosťou. Aj touto cestou a chceme poďakovať pedagógom zo základnej školy za prijatie a milé stretnutie. Už teraz sa tešíme do školy.

Jar prichádza

Do našej materskej školy zavítala jar a s ňou spojené aj jarné upratovanie. Deti čistili okolie materskej školy a užívali si príjemné počasie. Začal Marec - mesiac knihy a tak sme vyrábali knihy z papiera, záložky do kníh, čítali si, kreslili rozprávkové bytosti a deti si doniesli svoje najobľúbenejšie knihy.

Fašiangové slávnosti

Deti z našej MŠ si pripomenuli fašiangové tradície a zároveň vyzdobili triedy zaujímavými maskami z papiera. Škôlka bola plná šašov, masiek a veselých úsmevov.

„Povolania“

K téme „Povolania“ materskú školu navštívila teta kaderníčka. Deti sa zážitkovým učením dozvedeli rôzne zaujímavosti o tomto povolaní.Taktiež navštívili miestne potraviny, kde im teta predavačka ukázala čo všetko obsahuje práca predavačky. Malí kuchári upiekli chutné papierové pizze a vyskúšali si aké je to byť doktorom či opravárom.

Karneval

Opäť je tu fašiangové obdobie a s ním spojené aj maškarné plesy a zábavy. Aj v našej MŠ sa konal dňa 13. 2. 2019 karneval, ktorý deti dlho očakávali. Deti si s radosťou priniesli do škôlky masky. Všetky masky sa vzájomne predstavili, spoločne si v triedach zasúťažili a zabávali sa na spoločnej diskotéke. Každá maska bola odmenená veselou medailou a sladkou odmenou. Takto veselo sme prežili karnevalové obdobie.

Výtvarné práce predškolákov

Čistota pol života

Prvý februárový týždeň deti spoznávali tému: čistota, hygiena a zdravá výživa. Nadobudli nové poznatky o hygienických návykoch, čistote oblečeni, ústnej hygiene, čistote tela a rúk. Pomocou papiera a iných pomôcok vytvorili kostru, zdravé/pokazené zuby či bacily. Vo štvrtok si priblížili zdravú výživu a čakala ich ochutnávka ovocia a zeleniny.

Zapojili sme sa: Výtvarné sútaže

1.Výtvarná súťaž: Nech sa nám na Vianoce odpad pod nohy nemoce
Do výtvarnej súťaže sa zapojili dve deti z triedy Lienok N. M. a N. J.

2.Výtvarná súťaž: Moja mama je super hrdinka
Do výtvarnej súťaže sa zapojili deti z triedy Lienok N. M. a A. CH.

3.Výtvarná súťaž: Vesmír očami detí
Do výtvarnej súťaže sa zapojili deti z triedy Mravčekov E. R. a Lienok P. B.

Snehové radovánky

Deti sa po vianočných prázdninách opäť vrátili do materskej školy, kde ich čakalo mnoho darčekov pod vianočným stromčekom a taktiež veľa snehu, ktorý si naplno užili.Deti sa oboznámili s tuhnutím vody a topením ladu či snehu pomocou pokusov. Z papiera zas vytvorili krásnych snehuliakov.

Vianočná akadémia

VIANOCE UŽ PRIŠLI MEDZI NÁS
Dňa 18.12.2018 sme sa stretli s Vianocami rodičia, starí rodičia a súrodenci v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkých Bierovciach.
Rodičia prišli podporiť svoje deti z materskej školy, ktoré si s pani učiteľkami pripravili kultúrny program.
Šikovné detičky z tried Lienok a Mravčekov sa spojili a vytvorili zimné pásmo plné snehuliakov, básní, scénok, piesní a tancov snehových vločiek.
Deti privolali pani Zimu ,ktorá sypala sneh, zvieratká z lesa vyzdobili spoločne vianočný stromček a snehuliaci si našli nového kamaráta.
Rodičia si mohli spoločne s deťmi vyzdobiť medovníčky, občerstviť sa vianočným punčom a kúpiť si na vianočnej tržnici vianočné výrobky.
Vystúpenie detí všetkých potešilo a doprialo všetkým tú správnu vianočnú atmosféru.

Čaro Vianoc

Čas pred Vianocami si deti v materskej škole užili, vyrábaním papierových anjelikov, zdobením papierových stromčekov či počúvaním vianočných kolied. V adventnom kalendári boli pre deti nachystané rôzne prekvapenia.

Sférické kino v materskej škole

Materská škola pripravila pre deti sférické kino,ktoré sa konalo dňa 10.12.2018 v kultúrnom dome.Deti sledovali so zatajeným dychom vesmírne dobrodružstvo dvoch kamarátov. Sférické kino je jedinečné v tom, že deti sa stali akoby priamym účastníkom deja. Toto mobilné planetárium vytvára pre deti najefektívnejšiu formu filmovej projekcie. Zároveň je to aj nový spôsob vzdelávania.

Bol to nezabudnuteľný zážitok nielen pre deti,ale aj pre pani učiteľky.

Zima k nám zavítala

Do našej materskej školy zavítal mesiac december. Z detí sa stali malí pomocníci, ktorí pomáhali ozdobovať stromčeky vianočnými ozdobami, vyrábali z papiera snehuliakov, vločky či darčeky. Naladili sme sa vianočnými piesňami, básničkami a vianočnou atmosférou.

Mikuláš v materskej škole

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary........ A že to tak naozaj je, sa presvedčili naše deti, keď zavítal 6.12. do materskej školy Mikuláš spolu s anjelom.
Aj keď to bolo bez snehu, ale o to s väčšou nádielkou a dobrou náladou.
Že si to deti naozaj zaslúžili dokázali svojimi básničkami a pesničkami.
Každé dieťa odpovedalo na otázky,ktoré sa ich Mikuláš opýtal.Odmenou bola sladká odmena z rúk samotného Mikuláša.Deti si odniesli zo stretnutia s Mikulášom balíček plný zážitkov,dojmov a tajomstiev z tejto čarovnej chvíle.

Prednáška o dopravnej výchove

Dňa 21.11.2018 nás v materskej škole navštívila teta, ktorá interaktívnym spôsobom priblížila deťom dopravnú výchovu. Úlohou prednášky o dopravnej výchove bolo hlavne to, aby si deti uvedomili význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky, zvládli techniku chôdze a jazdy na bicykli a aby sme ich postupne pripravili na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Deti si z prednášky odniesli mnoho nových poznatkov.

Týždeň jablka

V novembrový týždeň (12.11. - 16.11. 2018) sa v našej materskej škole niesol v znamení „jabĺčka“ . Už od pondelka deti tvorili. Lepili, trhali, modelovali. Nechýbali piesne a básne o jabĺčkach, výroba jablkových čeleniek, žltý jablkový deň a každý deň sme jabĺčka ochutnávali. Chutila nám aj jablková presnidávka a koláče. Na záver týždňa sme si spoločne upiekli jablkové taštičky, ktoré sme spoločne zjedli. Pripravili sme v šatni materskej školy milú výstavku - „o najväčšie jablko “ . Tento jablkový týždeň, ale najmä význam jabĺčka pre naše zdravie si deti dobre zapamätajú.

Tekvicové slávnosti

Dňa 6.11.2018 sa stretli na dvore materskej školy rodičia a deti. Pod šikovnými rukami rodičov a ich detí sa tekvice premenili na rozprávkové bytosti či zvieratká. Tekvice sme spoločne vyrezávali, dotvárali prírodným materiálom. Potrebná bola fantázia, zručnosť a jesenné plody. Deti sa počas zdobenia mohli občerstviť čajom a koláčom. V exteriéri materskej školy vznikla z krásnych tekvíc výstava, ktorá je potešením pre oči a dotvára jesennú atmosféru v materskej školy.

Divadlo zo Šuplíka

Po jesenných prázdninách, dňa 5.11.2018 nás v materskej škole navštívilo bábkové divadlo „Divadlo zo šuplíka “ s predstavením „Zlatá rybka “. Interaktívnym spôsobom priniesli deťom najkrajšiu tradičnú rozprávku o tom, že sa chamtivosť nevypláca. Predstavenie bolo plné smiechu, poučenia, radosti a zábavy.

Mesiac úcty k starším

V rámci mesiaca úcty k starším, naše deti z MŠ privítali dňa 4.10.2018 v KD Veľké Bierovce s pestrým programom jubilantov. Zároveň 17.10. 2018 vystúpili v KD v Opatovciach pre starších rodičov. Dňa 23.10. sme v našej MŠ mali pripravené pásmo uvité z básní, piesní, tančekov a milých darčekov, ktoré potešili nejedno srdiečko.

Nehádžme všetko do jedného vreca

Deti z našej MŠ si pozorne a so záujmom pozreli vzdelávaciu reláciu „Nehádžme všetko do jedného vreca“ s témou separácie.

Projekt „Zdravé zúbky nebolia“

V rámci dvojmesačného projektu zdravé zúbky nebolia nás v našej materskej škole pravidelne navštevovala dentálna hygienička. Cieľom projektu bolo naučiť deti správnu a účinnú techniku čistenia zubov, viesť deti k pravidelnej ústnej hygiene a prevencie zubného kazu. Zábavnými aktivitami sa deti učili správnej starostlivosti o zúbky.

Deti sa zoznámili s bábkou „Zubožrútom“, taktiež sa zoznámili hravou formou so stavbou zubu, ktorú deti prirovnávali k stavbe stromu, koreňa a korunky. Na interaktívnej tabuli sledovali príbeh, čo sa stane so zúbkami ak si ich nebudú pravidelne umývať a jesť veľa sladkostí. Učili sa formou básničky správnu techniku čistenia zubov. Všetky deti boli na záver projektu odmenené zubnými kefkami, zubnými pastami a medailami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tetou zubnou dentálnou hygieničkou.

Jeseň v materskej škole

V našej materskej škole sme mali naozaj pestrú jeseň plnú úsmevov a radosti. Deti zbierali v okolí MŠ gaštany, listy a iné prírodniny z ktorých vytvorili krásne umelecké diela plné fantázie. Užili si šarkaniádu spolu s krásnym slnečným počasím. Príjemnú jeseň využili naplno aj na školskom dvore, kde bolo pre deti prichystaných mnoho jesenných aktivít.

Jesenné práce predškolákov

Vítanie detí do života

V KD vo Veľkých Bierovciach, dňa 4.10.2018 sa uskutočnilo Vítanie detí do života. Deti z MŠ Veľké Bierovce si pripravili pestrý program plný tanca, piesní a básničiek.

Brigáda v našej materskej škole

Kolektív materskej školy a rodičia sa dňa 12.9.2018 zúčastnili spolu so svojimi deťmi brigády na školskom dvore našej materskej školy.

Ošetrili a ponatierali sme detský vláčik, kolotoč, detské stoličky a upravili sme deťom školský dvor. Všetkým patrí veká vďaka.

Začíname nový školský rok 2018/2019

Dňa 3. septembra sa otvorili brány našej materskej školy. Do materskej školy nastúpilo 38 detí . Deti vo veku od 3 až 4 rokov v triede Mravčekov a deti od 4 až 6 rokov v triede Lienok. Niektoré deti prišli do materskej školy prvý krát a oboznamovali sa s novým prostredím, kamarátmi, hračkami a režimom dňa. Veríme, že nás čaká školský rok plný úsmevov a zážitkov.