2019

Brigáda

Vyčistili sme dom smútku a jeho okolie a vykotili sme časť chodníkov medzi hrobmi.