2017

Husacina

Už tretí rok sa členovia Klubu seniorov zúčastnili husacích hodov v Slovenskom Grobe. Pochutili sme si na dobrej husacine a dobrom vínku a aj sme si zaspievali. Tohoročného podujatia sa zúčastnilo 39 členov klubu.

Ryba párty

Aj tento rok sme si išli pochutiť na pečené pstruhy na Opatovský rybník. Niektorý si ale dali pečené koleno, to im chutilo viac ako ryby. Do spevu nás vyzval svojou hrou na harmoniku Janko Zicháček a Peter Bulko. Zúčastnilo sa 41 členov klubu. Chutilo a bolo veselo.

Výlet

Tento rok 20.6. sme si urobili výlet za hranice. Na Moravu do Českej republiky. Pozrieť zámky v Ledniciach a Buchloviciach. Bolo veľmi horúco a tak nám medzi chladnými zámockými múrmi bolo príjemne a videli sme veľa krásnych vecí. Výletu sa zúčastnilo 40 členov klubu.

Brigáda

Stalo sa pre nás už samozrejmosťou, že aspoň raz ročne urobíme brigádu na cintoríne. Aj tento rok sme poupratovali dom smútku a jeho okolie. Brigády sa zúčastnilo 16 členov klubu.

Výročná schôdza