2015

Výročná schôdza

Výlet

Dňa 14.7.2015 sme boli na výlete. Navštívili sme dva zámky – Červený Kameň a Smolenice a prekrásnu jaskyňu Driny. Tohto výletu sa zúčastnilo 23 našich členov.

Brigáda - Dom smútku

Dňa 18.6.2015 sme vyčistili Dom smútku a očistili od buriny jeho okolie.
Brigády sa zúčastnilo 15 členov Klubu seniorov.

Výstava Flora Bratislava

Posledný aprílový deň sme navštívili výstavu kvetov Flora v Bratislave.

Obecná zabíjačka

Vo februári sme pomáhali pri obecnej zabíjačke.

Výročná schôdza - Klubu seniorov Veľké Bierovce

Klub seniorov Veľké Bierovce poriadalo výročnú členskú schôdzu spojenú s fašiangovým posedením členov a občanov pri hudbe a vlastných výborných fašiangových špecialitách.