Vianočná besiedka

V sobotu 14.decembra 2013 sme sa stretli v kultúrnom dome vo Veľkých Bierovciach na vianočnom podujatí, aby sme si priblížili atmosféru Vianoc. Starosta obce vo svojom príhovore poprial všetkým šťastné a spokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2014. V programe sa predstavili deti z Materskej školy z Veľkých Bieroviec a deti zo Základnej školy Trenčianske Stankovce. Nechýbal vianočný punč pre dospelých a čaj pre deti, ktorý pripravil starosta obce.