Školský rok 2019/2020

Október - mesiac úcty k starším

Október patrí našim babičkám a deduškom. Za ich starostlivosť, obetavosť a lásku sa im naše deti dňa 23.10.2019 poďakovali v materskej škole krásnym programom. Program uvitý z básní,piesní a darčekov patril za ich lásku práve im. Vlastnoručne upečené a vyrobené darčeky potešili nejedno srdiečko.

Veríme, že naši starkí strávili so svojimi vnúčatkami v našej materskej škole príjemné a milé popoludnie.

Jeseň prišla medzi nás

Do našej materskej školy zavítala jeseň. Rôznymi aktivitami, bábkovými divadielkami a výtvarnými aktivitami detí na jesennú tému sme si skrášlili priestory materskej školy.

Jablkový deň

Od rána bolo v materskej škole veselo. Deti si nosili krásne červené jabĺčka rôznej veľkosti na výstavku "Najkrajšie jabĺčko materskej školy". Šikovné mamičky pribalili deťom jablkové koláčiky, kompóty, presnidávky a sušené jabĺčka. Všetky jablkové dobroty postupne zmizli v bruškách detí. Pani učiteľka zahrala deťom náučné divadielko "O veselom jabĺčku", deti pomohli v bludisku pozbierať ježkovi všetky jablká a správne sa dostať do domčeka. Deti počas dňa recitovali, spievali básne a piesne o Jabĺčku a to všetko vo farbe jablkovej-žltej, s vlastnoručne vyrobenými čelenkami. Spoločne si veselo zatancovali na pieseň "Bolo raz jabĺčko krásne".
Prežili sme spoločne pekný a veselý jablkový deň.

Šarkaniáda v materskej škole

Dňa 8.10. 2019 sa naše deti od rána tešili na púšťanie veselých , malých ale aj veľkých šarkanov, ktoré si priniesli do materskej školy.

Vybrali sme sa na blízke pole, kde nám vetrík šibal pofukoval a spolu s ním deti veselo pobehovali za šarkanmi a tešili sa ako vysoko im budú lietať. Užili sme si šarkaniádu spolu s pekným počasím. Deti dostali za odmenu veselé šarkanovské medaile.

Jesenné slávnosti

V utorok 1.10.2019 popoludní sme sa stretli spoločne s rodičmi na školskom dvore a spoločne sme tvorili rôzne veselé tekvicové bytosti, ktoré sa nám velmi vydarili. Kreativita rodičov bola veľká. Spoločne sme sa občerstvili koláčikmi, ktoré rodičia pripravili pre deti a čajíkom. K milému popoludniu nám svietilo slniečko. Takže o rok opäť na tekviciach milí rodičia a deti!

Sférické kino v materskej škole

Po roku k nám dňa 27.9.2019 opäť zavítalo sférické kino.

V nafukovacej kupole deti pohodlne ležali a sledovali so zatajeným dychom krásny príbeh o zvieratkách, ktoré žijú na našej planéte.Pre deti to bol neopakovateľný zážitok.

Dopravná výchova v materskej škole

Počas týždňa sa pani učiteľky v našej materskej škole zamerali s deťmi na dopravnú výchovu "Bezpečne do materskej školy".

Zábavnou formou sa deti učili pravidlá cestnej premávky, počúvali príbehy o dopravných značkách, v triedach sa hrali námetové a rolové hry na rôzne dopravné prostriedky, naučili sa aké farby má semafór a prečo musíme využívať priechod pre chodcov. V rozprávkových príbehoch o "Dopravných značkách" sa dozvedeli, aké nebezpečenstvá na nich môžu na cestách čakať, keď nebudú dodržiavať určité pravidlá a ako sa dostanú bezpečne do materskej školy.

Svoje skúsenosti využili pri jazde zručnosti na kolobežkách a odrážadlách. Všetky deti boli za snahu odmenené medailami.

Návšteva hasičov v materskej škole

Dňa 18.9.2019 bol pre deti v materskej škole výnimočný. Od rána sa deti tešili, kedy ich navštívia hasiši s hasičským autom. Ukázali deťom povinné vybavenie hasičského auta a náradie, ktoré je potrebné pri záchrane ľudských životov. Vyskúšali si hasičské prilby a požiarne hadice.Najväčšiu radosť deti mali, keď si mohli hasičské auto pozrieť zvnútra a posedieť si v ňom. Hasiči sa s deťmi rozlúčili zvukom sirény.

Ďakujeme im za príjemne strávené dopoludnie a želáme im, aby sa čo najmenej stretávali s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami.

PONUKA AKTIVÍT OD "A DO Z"

 • A - angličtina zábavnou formou výučby od 3-6 rokov
 • B - besiedky pre rodičov a starých rodičov-babička a deduško vitajte v škôlke, vianočná akadémia
 • C - cvičenie, pohyb detí v prírode a každodenné cvičenie
 • Č - čistenie zubov po obede - projekt "Zdravé zúbky nebolia"
 • D - deň detí, deň Matiek
 • E - exkurzie - knižnica, potraviny.
 • F - fotografovanie - zachytenie života detí v priebehu celého školského roka
 • G - grafomotorika - pravidelná práca s pracovnými zošitmi, listami
 • H - Hravo-zdravo - ŠKVP - hra je pre deti na prvom mieste, hasiči-ukážka techniky a práce hasičov
 • I - informovanosť - denný kontakt s rodičmi,schôdzky, rodičovské združenia, informačné nástenky, odkazy a info z aktivít na intern. stránke obce, individuálny prístup k deťom
 • J - jedálniček - vyvážená a pestrá strava, ovocná desiata, ovocie a zelenina na posilnenie imunity
 • K - kultúrne vystúpenia a programy, divadelné predstavenia, zábavné dopoludnia
 • L - logopedická prevencia
 • M - malý ochranár prírody
 • N - novodobé technicko-informačné prístroje a práca s nimi - práca s Bee-Bot, interaktívne tabule, práca s PC
 • O - oslavy - vianočných a veľkonočných sviatkov, narodenín a menín detí
 • P - pitný režim po celý deň, práca policajtov a psovodov - ukážky
 • R - rešpektovanie osobnosti dieťaťa, rozvíjanie záujmu a kreativity detí, relaxačné cvičenia
 • Š - škola naša materská - rozvíja celoročný vzťah detí k prírode, deti sa učia samostatnosti a socializácii, život v kolektíve, športovanie zábavnou formou
 • T - tvorivé dielne s rodičmi, pripravujeme - tekvičkové slávnosti, vianočné zdobenie medovníkov, zachovávanie ľudových tradícií v obci
 • Ú - úsmev a spokojnosť detí a rodičov
 • V - výtvarné súťaže-školské a okresné, výlety
 • Z - zážitkové učenie, základná škola - príprava na vstup do ZŠ, návšteva ZŠ, zber odpadového papiera v spolupráci s rodičmi

Kone

Dňa 5.9.2019 sme sa vybrali s pani učiteľkami z materskej školy na výlet ku koníkom do obce Opatovce. Čas strávený v prírode s koníkmi nemá možnosť využiť každý. Touto aktivitou si deti dopriali radosť, zároveň sa učili vytvárať pozitívny vzťah ku koňom alebo sa naučiť jazdiť na koni.

Deti mali z koníkov veľkú radosť, bol to pre nich neopakovateľný zážitok. Na návštevu sa tešíme aj na budúce.