Školský rok 2018/2019

Snehové radovánky

Deti sa po vianočných prázdninách opäť vrátili do materskej školy, kde ich čakalo mnoho darčekov pod vianočným stromčekom a taktiež veľa snehu, ktorý si naplno užili.Deti sa oboznámili s tuhnutím vody a topením ladu či snehu pomocou pokusov. Z papiera zas vytvorili krásnych snehuliakov.

Vianočná akadémia

VIANOCE UŽ PRIŠLI MEDZI NÁS
Dňa 18.12.2018 sme sa stretli s Vianocami rodičia, starí rodičia a súrodenci v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkých Bierovciach.
Rodičia prišli podporiť svoje deti z materskej školy, ktoré si s pani učiteľkami pripravili kultúrny program.
Šikovné detičky z tried Lienok a Mravčekov sa spojili a vytvorili zimné pásmo plné snehuliakov, básní, scénok, piesní a tancov snehových vločiek.
Deti privolali pani Zimu ,ktorá sypala sneh, zvieratká z lesa vyzdobili spoločne vianočný stromček a snehuliaci si našli nového kamaráta.
Rodičia si mohli spoločne s deťmi vyzdobiť medovníčky, občerstviť sa vianočným punčom a kúpiť si na vianočnej tržnici vianočné výrobky.
Vystúpenie detí všetkých potešilo a doprialo všetkým tú správnu vianočnú atmosféru.

Čaro Vianoc

Čas pred Vianocami si deti v materskej škole užili, vyrábaním papierových anjelikov, zdobením papierových stromčekov či počúvaním vianočných kolied. V adventnom kalendári boli pre deti nachystané rôzne prekvapenia.

Sférické kino v materskej škole

Materská škola pripravila pre deti sférické kino,ktoré sa konalo dňa 10.12.2018 v kultúrnom dome.Deti sledovali so zatajeným dychom vesmírne dobrodružstvo dvoch kamarátov. Sférické kino je jedinečné v tom, že deti sa stali akoby priamym účastníkom deja. Toto mobilné planetárium vytvára pre deti najefektívnejšiu formu filmovej projekcie. Zároveň je to aj nový spôsob vzdelávania.

Bol to nezabudnuteľný zážitok nielen pre deti,ale aj pre pani učiteľky.

Zima k nám zavítala

Do našej materskej školy zavítal mesiac december. Z detí sa stali malí pomocníci, ktorí pomáhali ozdobovať stromčeky vianočnými ozdobami, vyrábali z papiera snehuliakov, vločky či darčeky. Naladili sme sa vianočnými piesňami, básničkami a vianočnou atmosférou.

Mikuláš v materskej škole

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary........ A že to tak naozaj je, sa presvedčili naše deti, keď zavítal 6.12. do materskej školy Mikuláš spolu s anjelom.
Aj keď to bolo bez snehu, ale o to s väčšou nádielkou a dobrou náladou.
Že si to deti naozaj zaslúžili dokázali svojimi básničkami a pesničkami.
Každé dieťa odpovedalo na otázky,ktoré sa ich Mikuláš opýtal.Odmenou bola sladká odmena z rúk samotného Mikuláša.Deti si odniesli zo stretnutia s Mikulášom balíček plný zážitkov,dojmov a tajomstiev z tejto čarovnej chvíle.

Prednáška o dopravnej výchove

Dňa 21.11.2018 nás v materskej škole navštívila teta, ktorá interaktívnym spôsobom priblížila deťom dopravnú výchovu. Úlohou prednášky o dopravnej výchove bolo hlavne to, aby si deti uvedomili význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky, zvládli techniku chôdze a jazdy na bicykli a aby sme ich postupne pripravili na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Deti si z prednášky odniesli mnoho nových poznatkov.

Týždeň jablka

V novembrový týždeň (12.11. - 16.11. 2018) sa v našej materskej škole niesol v znamení „jabĺčka“ . Už od pondelka deti tvorili. Lepili, trhali, modelovali. Nechýbali piesne a básne o jabĺčkach, výroba jablkových čeleniek, žltý jablkový deň a každý deň sme jabĺčka ochutnávali. Chutila nám aj jablková presnidávka a koláče. Na záver týždňa sme si spoločne upiekli jablkové taštičky, ktoré sme spoločne zjedli. Pripravili sme v šatni materskej školy milú výstavku - „o najväčšie jablko “ . Tento jablkový týždeň, ale najmä význam jabĺčka pre naše zdravie si deti dobre zapamätajú.

Tekvicové slávnosti

Dňa 6.11.2018 sa stretli na dvore materskej školy rodičia a deti. Pod šikovnými rukami rodičov a ich detí sa tekvice premenili na rozprávkové bytosti či zvieratká. Tekvice sme spoločne vyrezávali, dotvárali prírodným materiálom. Potrebná bola fantázia, zručnosť a jesenné plody. Deti sa počas zdobenia mohli občerstviť čajom a koláčom. V exteriéri materskej školy vznikla z krásnych tekvíc výstava, ktorá je potešením pre oči a dotvára jesennú atmosféru v materskej školy.

Divadlo zo Šuplíka

Po jesenných prázdninách, dňa 5.11.2018 nás v materskej škole navštívilo bábkové divadlo „Divadlo zo šuplíka “ s predstavením „Zlatá rybka “. Interaktívnym spôsobom priniesli deťom najkrajšiu tradičnú rozprávku o tom, že sa chamtivosť nevypláca. Predstavenie bolo plné smiechu, poučenia, radosti a zábavy.

Mesiac úcty k starším

V rámci mesiaca úcty k starším, naše deti z MŠ privítali dňa 4.10.2018 v KD Veľké Bierovce s pestrým programom jubilantov. Zároveň 17.10. 2018 vystúpili v KD v Opatovciach pre starších rodičov. Dňa 23.10. sme v našej MŠ mali pripravené pásmo uvité z básní, piesní, tančekov a milých darčekov, ktoré potešili nejedno srdiečko.

Nehádžme všetko do jedného vreca

Deti z našej MŠ si pozorne a so záujmom pozreli vzdelávaciu reláciu „Nehádžme všetko do jedného vreca“ s témou separácie.

Projekt „Zdravé zúbky nebolia“

V rámci dvojmesačného projektu zdravé zúbky nebolia nás v našej materskej škole pravidelne navštevovala dentálna hygienička. Cieľom projektu bolo naučiť deti správnu a účinnú techniku čistenia zubov, viesť deti k pravidelnej ústnej hygiene a prevencie zubného kazu. Zábavnými aktivitami sa deti učili správnej starostlivosti o zúbky.

Deti sa zoznámili s bábkou „Zubožrútom“, taktiež sa zoznámili hravou formou so stavbou zubu, ktorú deti prirovnávali k stavbe stromu, koreňa a korunky. Na interaktívnej tabuli sledovali príbeh, čo sa stane so zúbkami ak si ich nebudú pravidelne umývať a jesť veľa sladkostí. Učili sa formou básničky správnu techniku čistenia zubov. Všetky deti boli na záver projektu odmenené zubnými kefkami, zubnými pastami a medailami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tetou zubnou dentálnou hygieničkou.

Jeseň v materskej škole

V našej materskej škole sme mali naozaj pestrú jeseň plnú úsmevov a radosti. Deti zbierali v okolí MŠ gaštany, listy a iné prírodniny z ktorých vytvorili krásne umelecké diela plné fantázie. Užili si šarkaniádu spolu s krásnym slnečným počasím. Príjemnú jeseň využili naplno aj na školskom dvore, kde bolo pre deti prichystaných mnoho jesenných aktivít.

Jesenné práce predškolákov

Vítanie detí do života

V KD vo Veľkých Bierovciach, dňa 4.10.2018 sa uskutočnilo Vítanie detí do života. Deti z MŠ Veľké Bierovce si pripravili pestrý program plný tanca, piesní a básničiek.

Brigáda v našej materskej škole

Kolektív materskej školy a rodičia sa dňa 12.9.2018 zúčastnili spolu so svojimi deťmi brigády na školskom dvore našej materskej školy.

Ošetrili a ponatierali sme detský vláčik, kolotoč, detské stoličky a upravili sme deťom školský dvor. Všetkým patrí veká vďaka.

Začíname nový školský rok 2018/2019

Dňa 3. septembra sa otvorili brány našej materskej školy. Do materskej školy nastúpilo 38 detí . Deti vo veku od 3 až 4 rokov v triede Mravčekov a deti od 4 až 6 rokov v triede Lienok. Niektoré deti prišli do materskej školy prvý krát a oboznamovali sa s novým prostredím, kamarátmi, hračkami a režimom dňa. Veríme, že nás čaká školský rok plný úsmevov a zážitkov.