Školský rok 2018/2019

Jeseň v materskej škole

V našej materskej škole sme mali naozaj pestrú jeseň plnú úsmevov a radosti. Deti zbierali v okolí MŠ gaštany, listy a iné prírodniny z ktorých vytvorili krásne umelecké diela plné fantázie. Užili si šarkaniádu spolu s krásnym slnečným počasím. Príjemnú jeseň využili naplno aj na školskom dvore, kde bolo pre deti prichystaných mnoho jesenných aktivít.

Jesenné práce predškolákov

Vítanie detí do života

V KD vo Veľkých Bierovciach, dňa 4.10.2018 sa uskutočnilo Vítanie detí do života. Deti z MŠ Veľké Bierovce si pripravili pestrý program plný tanca, piesní a básničiek.

Brigáda v našej materskej škole

Kolektív materskej školy a rodičia sa dňa 12.9.2018 zúčastnili spolu so svojimi deťmi brigády na školskom dvore našej materskej školy.

Ošetrili a ponatierali sme detský vláčik, kolotoč, detské stoličky a upravili sme deťom školský dvor. Všetkým patrí veká vďaka.

Začíname nový školský rok 2018/2019

Dňa 3. septembra sa otvorili brány našej materskej školy. Do materskej školy nastúpilo 38 detí . Deti vo veku od 3 až 4 rokov v triede Mravčekov a deti od 4 až 6 rokov v triede Lienok. Niektoré deti prišli do materskej školy prvý krát a oboznamovali sa s novým prostredím, kamarátmi, hračkami a režimom dňa. Veríme, že nás čaká školský rok plný úsmevov a zážitkov.