Školský rok 2017/2018

Jesenné tvorivé dielničky

V mesiaci október si pripomíname úctu k starším. Pripravili sme si slávnostné popoludnie pre starých rodičov spojené s jesennými dielničkami. Čas strávení so starkými je nenahraditeľný a jedinečný, na ktorý ešte dlho spomínajú nielen tí najmenší, ale aj starí rodičia. Deti svojím vystúpením potešili a zároveň týmto spôsobom poďakovali za lásku, milé slovo a starostlivosť.

Vystúpenie pre starkých v Kultúrnom dome v Opatovciach

Starým rodičom patrí naša vďaka a úcta. Niektorí sa často zúčastňujú na výchove svojich vnúčat, preto sme si pre nich dňa 12. októbra 2017 pripravili krátky kultúrny program, aby sme sa im aspoň takto odvďačili za ich pomoc, námahu a lásku. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme vystúpili v Kultúrnom dome v Opatovciach.

Prednáška policajta

V jeden deň, 4. októbra 2017 sa uskutočnila v našej Materskej škole prednáška. Medzi deti prišiel pán policajt. Prednáška bola zameraná na dopravnú výchovu a o bezpečnosti na cestách. Deti boli poučené o tom ako sa majú správať ako chodci, cyklisti a korčuliari. Zameral sa aj na zásady slušného správania na ceste, na chodníku, v aute a pri jazde na bicykli. Vo voľnom rozhovore deti komunikovali s policajtom o všetkom, čo ich zaujímalo. Deťom sa prednáška páčila a aktívne sa do nej zapájali.

Vítanie detí a vystúpenie pre starkých

5.10.2017 sme si pripravili krátky kultúrny program, pre našich starkých v Kultúrnom dome vo Veľkých Bierovciach, keďže tento mesiac október je mesiacom úcty k starším. Popri tom sme privítali aj nových občiankov obce pre ktorých sme mali pripravené krátke vystúpenie.

Farebná jeseň

Leto sa nám skončilo, začalo sa najfarebnejšie ročné obdobie v roku jeseň. My sme sa v našej škôlke rozhodli, že sa každý deň oblečieme do jednej rovnakej farby.

Európsky týždeň športu

Tento rok sa konal tretí ročník Európskeho týždňa športu, aj naša škôlka sa do tohto projektu zapojila. 27.9.2017 sme si zašportovali na ihrisku vo Veľkých Bierovciach. Po športovaní deti dostali medaily a sladkú odmenu.