Školský rok 2017/2018

Vítanie detí a vystúpenie pre starkých

5.10.2017 sme si pripravili krátky kultúrny program, pre našich starkých v Kultúrnom dome vo Veľkých Bierovciach, keďže tento mesiac október je mesiacom úcty k starším. Popri tom sme privítali aj nových občiankov obce pre ktorých sme mali pripravené krátke vystúpenie.

Farebná jeseň

Leto sa nám skončilo, začalo sa najfarebnejšie ročné obdobie v roku jeseň. My sme sa v našej škôlke rozhodli, že sa každý deň oblečieme do jednej rovnakej farby.

Európsky týždeň športu

Tento rok sa konal tretí ročník Európskeho týždňa športu, aj naša škôlka sa do tohto projektu zapojila. 27.9.2017 sme si zašportovali na ihrisku vo Veľkých Bierovciach. Po športovaní deti dostali medaily a sladkú odmenu.