Školský rok 2017/2018

Psík Berta

Dňa 16. 4. 2018 do našej materskej školy zavítal psík Berta so svojim cvičiteľom Jankom. Zážitkové učenie so psíkom bolo plné zábavy a nových poznatkov. Deti boli poučené ako sa správne správať k psíkom, pozorovali a skúmali čo psík Berta dokáže. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a za pekné správanie aj spoluprácu boli odmenené, taktiež aj psík Berta veľkým potleskom.

Čisté rúčky

V rámci spolupráce s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, sa konala v MŠ prednáška ,,Čisté rúčky“. Deti sa dozvedeli , kde všade sa môžu rúčky zamazať, kde a ako nachytajú bacily, a v neposlednom rade, čo treba urobiť, keď si niekto kýchne. Naučili sa umývať celé ručičky: medzi prštekmi, chrbát ruky, palček a aj nechtíky. Každé správne umyté ručičky dostali omaľovanku a pani školiteľke deti povedali veľké ,,ďakujeme“.

Módny salón

Počas celého týždňa deti spoznávali rôzne remeslá a profesie. V piatok 9.2. sa trieda sovičiek premenila na módny salón, v ktorom deti spoznali povolanie krajčírka. Ukázali sme si zhotovenie šiat od merania, robenia strihu, šitia na šijacom stroji až po oblečenie a módnu prehliadku ušitých šiat. Nielen dievčatám, ale aj chlapcom sa páčili rôznofarebné materiály bavlny, krajky a elastanu.

Karneval

V stredu 7.februára sa naša škôlka premenila na rozprávkovú ríšu. Do veselo vyzdobenej škôlky si deti priniesli nádherné masky, v ktorých hrali rôzne súťaže, kreslili, zatancovali si na diskotéke a výborne sa zabávali po celý čas trvania karnevalu. Každé dieťa si domov odnieslo odmenu za snahu a vytvorenie krásnej atmosféry.

Divadlo zo šuflíka

Dňa 6.2. privítala Mš Veľké Bierovce divadielko pre deti ,,Divadlo zo šuflíka" s predstavením ,,Klauniáda". Deťom boli predstavené rôzne povolania zábavnou formou. Dozvedeli sa, že ak niečo chcú robiť dobre, musia sa snažiť. Predstavenie bolo plné humoru, pesničiek a vtipných situácií, ktoré prinášajú rôzne povolania a remeslá. Deti sa zabávali počas celého predstavenia a na záver obdarili usmiate tety herečky veľkým potleskom a spoločnou pesničkou.

Prednáška uja horára

Dňa 26.1.2018 do Mš zavítal bývalý riaditeľ Správy chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, vyznamenaný za mimoriadne výsledky a dlhodobý prínos v starostlivosti o životné prostredie Slovenska ,aby našim deťom porozprával o ochrane našich vzácnych prírodných zdrojov. Deti sa zároveň dozvedeli prečo drozdy na jar tokajú, čo sú spevavce, dravé vtáky a prečo sa nesmú loviť. Čo je hubertka, vypočuli si legendu o svätom Hubertovi, aké u nás rastú vzácne rastliny, kto je pytliak, ako treba prikrmovať lesnú zver a vtáctvo v zime. A neposlednom rade, prečo sa nesmú vyvážať odpadky do lesa. Zodpovedal deťom ich všetky zvedavé otázky a za tie najťažšie nakreslil obrázky z lesa.

Zdravie na tanieri

Prostredníctvom týždennej témy: Zdravie na tanieri, sme sa snažili v deťoch vzbudiť záujem o vypestovanie správnych stravovacích návykov, uprednostňovanie zdravých potravín, ovocia a zeleniny, rozvíjanie pohybovej aktivity a tým aj podporu zdravého životného štýlu. Naučili sme sa postup pri zaváraní, ktorý sme si aj ,,prakticky“ v našej tvorivej dielni farbami, pastelkami, vystrihovaním a lepením vyskúšali. Ovocím a zeleninou zo záhrad našich babičiek a mamičiek si deti nádherne vyzdobili svoje tanieriky, samozrejme prebehla aj ochutnávka.

Vianočná besiedka a zdobenie medovníkov

19. decembra 2017 sme mali v našej škôlke Vianočnú besiedku, kde si deti pripravili pre rodičov pekné vianočné vystúpenie. Deti zavinšovali a zarecitovali básničky s vianočnou témou a zatancovali tanec anjelov. Neskôr si naše detičky vianočné medovníčky so svojimi rodičmi a starými rodičmi krásne vyzdobili a viacerí aj zjedli.

Pečenie medovníkov

Vianoce sa rýchlo približujú. Ku klasickým slovenským vianočným tradíciám patrí aj pečenie a zdobenie medovníkov. My sme sa s deťmi, v našej škôlke 18. decembra 2017, zahrali na pekárov. Cesto sme vzali do našich ručičiek a o chvíľu bol plech plný povykrajovaných medovníkov.. Naše milé tety kuchárky nám v kuchyni medovníčky upiekli. Celá škôlka nám krásne medovníkovo rozvoniavala.

Mikuláš v Materskej škole

V utorok 6. decembra 2017 do našej Materskej školy zavítal štedrý dedko Mikuláš. Ako pomocníka si vzal so sebou anjelika. Každé dieťa mu zarecitovalo básničku alebo zaspievalo pieseň. Mikuláš deti odmenil balíčkami plných zdravých dobrôt. Deti Mikulášovi poďakovali a sľúbili, že budú poslúchať svojich rodičov, starať sa o svoje hračky a upratovať izbičku, aby ich prišiel navštíviť aj o rok.

Jesenné tvorivé dielničky

V mesiaci október si pripomíname úctu k starším. Pripravili sme si slávnostné popoludnie pre starých rodičov spojené s jesennými dielničkami. Čas strávení so starkými je nenahraditeľný a jedinečný, na ktorý ešte dlho spomínajú nielen tí najmenší, ale aj starí rodičia. Deti svojím vystúpením potešili a zároveň týmto spôsobom poďakovali za lásku, milé slovo a starostlivosť.

Vystúpenie pre starkých v Kultúrnom dome v Opatovciach

Starým rodičom patrí naša vďaka a úcta. Niektorí sa často zúčastňujú na výchove svojich vnúčat, preto sme si pre nich dňa 12. októbra 2017 pripravili krátky kultúrny program, aby sme sa im aspoň takto odvďačili za ich pomoc, námahu a lásku. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme vystúpili v Kultúrnom dome v Opatovciach.

Prednáška policajta

V jeden deň, 4. októbra 2017 sa uskutočnila v našej Materskej škole prednáška. Medzi deti prišiel pán policajt. Prednáška bola zameraná na dopravnú výchovu a o bezpečnosti na cestách. Deti boli poučené o tom ako sa majú správať ako chodci, cyklisti a korčuliari. Zameral sa aj na zásady slušného správania na ceste, na chodníku, v aute a pri jazde na bicykli. Vo voľnom rozhovore deti komunikovali s policajtom o všetkom, čo ich zaujímalo. Deťom sa prednáška páčila a aktívne sa do nej zapájali.

Vítanie detí a vystúpenie pre starkých

5.10.2017 sme si pripravili krátky kultúrny program, pre našich starkých v Kultúrnom dome vo Veľkých Bierovciach, keďže tento mesiac október je mesiacom úcty k starším. Popri tom sme privítali aj nových občiankov obce pre ktorých sme mali pripravené krátke vystúpenie.

Farebná jeseň

Leto sa nám skončilo, začalo sa najfarebnejšie ročné obdobie v roku jeseň. My sme sa v našej škôlke rozhodli, že sa každý deň oblečieme do jednej rovnakej farby.

Európsky týždeň športu

Tento rok sa konal tretí ročník Európskeho týždňa športu, aj naša škôlka sa do tohto projektu zapojila. 27.9.2017 sme si zašportovali na ihrisku vo Veľkých Bierovciach. Po športovaní deti dostali medaily a sladkú odmenu.