Školský rok 2016/2017

Rozlúčka s predškolákmi

30. júna 2017 sa s našou materskou školou rozlúčili deti, ktoré v septembri nastupujú do školy. V krátkom vystúpení všetkým zarecitovali, zaspievali, zatancovali. Z rúk pani riaditeľky si prevzali osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a darčeky na pamiatku. S predškolákmi sa prišli rozlúčiť aj pani starostky z Veľkých Bieroviec a Opatoviec, ktoré tiež deti obdarovali a popriali im, aby sa im v škole darilo čo najlepšie. Veríme, že si na svoju materskú školu uchovajú len tie najkrajšie spomienky.

Výlet Bojnice

V stredu 21.6.2017 sme sa s päťročnými deťmi vybrali na výlet do Bojnického zámku, kde sme sa dostali priamo do deja štyroch rozprávok. Spoznali sme babičku od Boženy Nemcovej, rozprávku o múdrej žene, soľ nad zlato, čert a Káča, Popolvár. Počasie sme mali nádherne, deťom sa veľmi páčilo. Na záver sme si pochutnali na výbornej zmrzline.

Turistická vychádzka

Dňa 14. júna 2017 sme sa s deťmi vybrali na športovo-turistickú vychádzku spojenú s poznávaním prírodných krás v okolí rieky Váh. Cestou späť sme sa zastavili na futbalovom ihrisku, kde sme súťažili a následne sa aj občerstvili. Po krátkom odpočinku sme včas dorazili do škôlky na chutný obed.

Deň otcov

V utorok 13. 6. 2017 bolo v našej MŠ pripravené poobedie venované ockom a ich pokladom. Ockovia a ich deti si mohli zasúťažiť na 4 rôznych stanovištiach ako napríklad: vozenie detí vo fúriku, hru schody (deti presúvali noviny po ktorých mohli ockovia prechádzať), taktiež si ockovia zaspomínali ako sa vyrába papierové lietadielko, hod loptičky do nádoby. Ockovia za každú splnenú úlohu dostali na medailón smajlíkov a na záver peknú odmenu od svojho dieťatka. Po súťažiach deti z oboch tried spoločne zarecitovali básničky a zaspievali pieseň, ktoré určite pohladili srdiečka oteckov. Veríme, že si ockovia užili so svojimi ratolesťami veľmi pekné hravé chvíle a ďakujeme, že si našli čas a zúčastnili sa.

Sokoliarske vystúpenie

9. júna 2017 sme mali v materskej škole vzácnu návštevu. Zvítala k nám teta sokoliarka, ktorá deťom prišla porozprávať o živote dravých vtákov a niektorých priniesla aj so sebou. Mohli sme si pohladkať i vidieť ako sa cvičia tieto vtáky: Snehurka (Výr skalný sibírsky), Agnes (Myšiak lesný), Rony (Sokol rároh), Maťo (Kaňúr okrúhlochvostý) a Artuš (Orol skalný). Dozvedeli sme sa okrem iného aj to, že sokol je najrýchlejším zvieraťom na našej planéte a orol si dokáže uloviť aj také veľké zviera ako je kamzík. Dravce sa deťom veľmi páčili a z vystúpenia si každý odniesol krásny a trvalý zážitok. Ďakujeme!

Deň detí

V materskej škole sme Deň detí (7. 6. 2017) oslávili športovo. Prekonávali sme prekážkovú dráhu, hádzali kruhy na terč, vyskúšali sme si nosenie loptičky na lyžici, skákali sme vo vreci, triedili sme odpad. A samozrejme sme sa do vôle vyšantili pri naháňaní farebných bublín i iných pohybových hrách. Každý, kto absolvoval všetky stanovištia, dostal pečiatku, posilnil sa koláčikom a malou zmrzlinkou a vybral si drobnú odmenu. Deťom sa súťaže páčili, počasie nám prialo, preto budú na Deň detí určite dlho spomínať.

Veľký rytiersky turnaj

24. 5. 2017 našu škôlku navštívil rytier Gaston De Camarque so šašom, ktorému dali deti meno šašo Jašo. Zároveň sa zapojili do divadelného predstavenia, vyskúšali si rolu panošov, hradnej a dvornej dámy, rytierov. Dozvedeli sa, ako sa žilo na zámku a aj pod zámkom. Zahrali si hry, ktoré sa hrávali, trénovali na turnaj rytierov- presnú mušku, trafenie mečom do mešca, napichávanie venčekov. Nakoniec si vyskúšali svoje zručnosti v turnaji. Vďaka našim malým rytierom sme videli boj zblízka.

Janko a Marienka

Do našej škôlky zavítalo DIVADLO ZO ŠUFLÍKA, ktoré bolo o dvoch zatúlaných deťoch Jankovi a Marienke... Tety herečky boli skvelé, milé, pohotové a vtipné. Deti zapájali do predstavenia, čo sa každému z nich veľmi páčilo. O tom, či boli spokojní, hovorili usmiate očká a obrovský potlesk na záver.

Plavecký výcvik

V dňoch 15. až 19. mája 2017 absolvovalo 18 detí z materskej školy plavecký kurz pod vedením inštruktorov zo športového klubu Penquin. Jeho cieľom bolo priblížiť deťom vodné prostredie pomocou rôznych hier a cvičení, naučiť ich bezpečne sa pohybovať vo vode a zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. Deťom sa pobyt vo vode veľmi páčil, skupiny „kačičiek“, „delfínov“ a „žralokov“ sa s vodou od začiatku rýchlo skamarátili, viacerí sa naučili základy plávania, iní prekonali počiatočný strach z vody a na záver kurzu po absolvovaní pretekov boli všetci odmenení za snahu, odvahu a šikovnosť diplomom a keksíkom. Skúseným trénerom ďakujeme a tešíme sa na plávanie aj o rok.

Deň matiek

Vo štvrtok 11. 5. 2017 sa v MŠ Veľké Bierovce zišli mamičky, babičky, dokonca aj zopár oteckov, aby si spríjemnili ,,pekné“ popoludnie vystúpením svojich detí. Detičky z malej i veľkej triedy predviedli veselé pesničky, básničky, vtipné scénky aj tance. Veselý program vyčaril úsmev na tvári všetkých mám a každá jedna bola na toho svojho škôlkara či škôlkarku nesmierne hrdá. Na záver malí umelci obdarovali svoje mamičky malým darčekom.

Koníky Opatovce

Dňa 25.04.2017 sme zavítali s deťmi z malej triedy ku koníkom do Opatoviec. Milá teta, ktorá sa o koníky stará deťom porozprávala niekoľko zaujímavosti zo života koníkov (čo papajú, kde bývajú, ako sa treba o ne starať...). Deti sa na koníkovi menom Horalka mohli povoziť a tak zažiť niečo, čo pred tým nemali možnosť robiť. Počasie bolo krásne, slniečko nás hrialo celý čas. Všetky deti sa tešia, že prídeme aj nabudúce.

Stavanie mája

Aj keď nám počasie neprialo, nemohli sme v materskej škole zabudnúť na tradíciu stavania mája. Vopred sme si pripravili stužky, ktorým sme máj vyzdobili, pričom sme spievali pieseň Máj, máj, máj zelený... S pomocou p. Bacu sme máj umiestnili pred materskú školu, kde nám ju bude skrášľovať po celý mesiac.

Návšteva školy v Tr. Stankovciach

Dňa 27. marca 2017 sme sa v súlade s plánom práce a plánom spolupráce MŠ so ZŠ zúčastnili s deťmi návštevy školy v Trenčianskych Stankovciach. Predškoláci sa oboznámili s priestormi školy, zúčastnili sa hodiny telesnej výchovy, navštívili počítačovú učebňu a vyskúšali si aj školské lavice, kde si podľa pokynov pani učiteľky vyfarbili pekný obrázok. Snažili sa ukázať, čo sa doposiaľ naučili, počítali, spoznávali písmenká, spievali piesne i recitovali básne. Každé dieťa si domov odnieslo veselú medailu, sladkú odmenu a veľa zážitkov z nového prostredia, ktoré už onedlho bude ich druhým domovom.

Slovensko naše

V prvom marcovom týždni sme si v rámci témy Slovensko naše rozprávali o našej rodnej vlasti, obci, naučili sme sa novú báseň o rodnej zemi, spievali sme slovenskú hymnu, robili sme kolážou slovenskú i bierovskú vlajku, Bratislavský hrad, vyfarbovali domčeky z Čičmian.

Karneval

Druhý februárový týždeň sme sa v našej škôlke cítili ako v rozprávke. Celú škôlku sme si fašiangovo vyzdobili, detičky si  priniesli z domu prenádherne masky, do ktorých sa preobliekli a karneval sa mohol začať. Výborne sme sa zabavili, zatancovali, hrali rôzne súťaže. Tety kuchárky nám pripravili chutné pohostenie. Na záver všetky deti čakalo milé prekvapenie, ktoré si naozaj zaslúžili.

Čisté rúčky, šatôčky

V prvom februárovom týždni sme si v materskej škole rozprávali o vonkajších častiach nášho tela, o starostlivosti oň, o hygiene. Naučili sme sa peknú pieseň o čistých rúčkach, báseň o zmysloch, hrali sme sa rôzne pohybové hry, obkresľovali sme ruky, i celé telo nášho kamaráta, zdokonaľovali sme sa v kreslení ľudskej postavy.

Zimné radovánky

Tento rok nám pani Zima priniesla bohatú snehovú nádielku. Detičky sa tomu veľmi tešili a takéto krásne počasie si doslova užívali. Veď sami posúďte, snehuliaci sa podarili, však?

Vianočné vystúpenie

Príprava na tohtoročné Vianoce vyvrcholila vianočným vystúpením, ktoré sa uskutočnilo 18. decembra 2016 v sále Kultúrneho domu vo Veľkých Bierovciach. Deti z oboch tried sa naň usilovne pripravovali a podľa svojich možností prítomných potešili krátkymi veršíkmi, vinšami, koledami, čím navodili naozajstnú atmosféru blížiacich sa sviatkov.

Zdobenie medovníkov

15. decembra 2016 si naše detičky vianočné medovníčky so svojimi rodičmi krásne vyzdobili...

Hudobné divadlo

Dňa 14. decembra 2016 našu materskú školu navštívila speváčka Simsalala. Vo svojom hudobnom programe deťom zaspievala poučné pesničky o zvieratkách, hračkách, deti si spoločne s ňou zaspievali, zatancovali i zahrali na detských hudobných nástrojoch. Simsalala každému darovala omaľovanku.

Mikuláš

V utorok 6. 12. do našej škôlky zavítal štedrý dedko Mikuláš.
Na pomoc si vzal aj anjelika. Deti ho privítali básničkami, pesničkami, ale aj rozžiarenými očkami. Každý si okrem zážitku, ktorý Mikuláš zanechal v ich srdiečkach, odniesol aj plný balíček.

Pečenie medovníkov

Vianoce sa rýchlo blížia. K slovenským vianočným tradíciám neodmysliteľne patrí aj pečenie a zdobenie medovníkov. My sme sa s deťmi v škôlke zahrali na majstrov pekárov. Valček, múka, formičky, či cesto sme vzali do našich ručičiek a o chvíľu bol plný plech. Naše milé tety kuchárky nám v kuchyni medovníčky upiekli. Celá škôlka nám vtedy krásne medovníkovo rozvoniavala.

Zdravie na tanieri

Prostredníctvom týždennej témy Zdravie na tanieri sme sa snažili v deťoch vzbudiť záujem o vypestovanie  správnych stravovacích návykov, uprednostňovanie zdravých potravín, ovocia a zeleniny, rozvíjanie pohybovej aktivity a tým aj podporu zdravého životného štýlu. Naučili sme sa novú pieseň o zdravej výžive, robili sme ovocné špízy, ochutnávali rôzne nátierky.
Týždenná téma Zdravie na tanieri sa uskutočnila v treťom novembrovom týždni.

Prednáška o triedení odpadu

25. 10. 2016 sa v našej materskej škole uskutočnila prednáška o triedení odpadov, počas ktorej si deti mohli prakticky vyskúšať roztriedenie rôzneho odpadu vytvoreného v našich domácnostiach. Deťom sa prednáška páčila, aktívne sa do nej zapájali.

Vystúpenie pre starkých

Starí rodičia sú studnicou životných múdrostí, skúseností, často sa podieľajú na výchove svojich vnúčat, preto im patrí naša vďaka a úcta. V mesiaci úcty k starším sme sa im za ich námahu, lásku a pomoc odvďačili krátkym kultúrnym programom, ktorý sa uskutočnil v Materskej škole vo Veľkých Bierovciach 19. októbra 2016. Nakoniec sme našich starkých obdarovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Jesenné tvorivé popoludnie

12. októbra 2016 sa v materskej škole uskutočnilo jesenné tvorivé popoludnie, na ktorom deti spolu so svojimi rodičmi vyrábali rôzne dekorácie z jesenných plodov. Tieto poslúžia na skrášlenie priestorov materskej školy. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili a prispeli tak k prehlbovaniu vzťahu medzi školou a rodinou.

Školský rok 2016/2017

5. septembra 2016 sa aj v našej materskej škole vo Veľkých Bierovciach načal nový školský rok 2016/2017. V triede malých detí sme privítali nových kamarátov a kamarátky, detičky, ktoré po prvýkrát zažili dlhšie odlúčenie od svojich mamičiek. Postupne sa oboznámili s prostredím, kamarátmi, pani učiteľkami, denným režimom. Urobíme všetko pre to, aby si na svoju škôlku uchovali len tie najlepšie spomienky.