Školský rok 2015/2016

Rozlúčka s predškolákmi

V školskom roku 2015/2016 odišlo z našej materskej školy do prvého ročníka základnej školy 16 detí. V posledný deň si prevzali osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, rozlúčili sa s mladšími kamarátmi a plní očakávaní súvisiacich s novou rolou školáka odišli na prázdniny. Želáme im v škole veľa úspechov!

Výlet do ZOO

Dňa 14. júna 2016 boli deti našej materskej školy na výlete v bratislavskej ZOO. Pred odchodom sa posilnili desiatou a plní očakávania nastúpili do autobusu. Po príchode do ZOO sme si poprezerali jednotlivé pavilóny, no najväčší zážitok pre deti bola návšteva Dinoparku, v ktorom mohli pozorovať makety vyhynutých veľjašterov. Na záver si malí výletníci vyskúšali stolovanie v reštaurácii a plní zážitkov odchádzali domov.

Návšteva Galérie M. A. Bazovského

Pri návšteve Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne sme sa presvedčili, že kultúra a umenie sú významnou súčasťou každodenného života. Teta Monika nám predstavila krásne diela zo železa a skla. Ukázala nám knižné ilustrácie a nejaké sme si aj my nakreslili.

Za kultúrny zážitok ďakujeme!

Deň rodiny a rozlúčka predškolákov

Dňa 29. 5. 2016 sa uskutočnil program v kultúrnom dome pri príležitosti „ Dňa Rodiny. “ Deti svojim rodičom pripravili pekný kultúrny program zložený z básní, piesní i tančekov. Zvyky s jarnou tematikou predviedli deti z folklórne krúžku pod vedením p. učiteľky Evky.

Vystúpením deti vyjadrili vďaku svojim rodičom za ich lásku a starostlivosť, pretože rodina je to najdôležitejšie v živote dieťaťa. Predstavuje lásku, bezpečie a istotu.

Na záver programu sa predviedli naši predškoláci. Prajeme im veľa úspechov pri osvojovaní si nových poznatkov. A dúfame, že to zvládnu tak ľahko, ako svoje posledné vystúpenie v materskej škole.

Ďakujeme, aj Rastíkovi K. za prekrásnu hru na husliach.

Plavecký výcvik

Päť dní ubehlo a plavecký výcvik sa skončil. Deti dostali „mokré vysvedčenie“, ktoré je dôkazom toho, že zvládli plavecký kurz. Za tento čas sa voda stala pre všetky deti kamarátkou. Preto určite prehovoria svojich rodičov, aby si našli čas na spoločnú návštevu plavárne či kúpaliska, lebo im chcú ukázať, čo všetko ich pani trénerka a páni tréneri naučili.

Stavanie mája

Tak ako po iné roky, aj tento rok sme si našu materskú školu ozdobili májovou chvojkou. Deti s pomocou pani učiteliek na máj priviazali stužky, zaspievali si známu pieseň a upevnili ho do predzáhradky, kde nám bude počas celého mesiaca pripomínať blížiace sa leto.

Deň zeme

Dňa 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Keďže máme radi našu planétu Zem a prostredie, v ktorom žijeme, je tento deň pre nás veľmi významný. Deti z našej materskej školy si ho pripomenuli výtvarným stvárnením prírody, rozprávali sme sa o nebezpečenstve jej znečisťovania a dôležitosti starostlivosti o ňu. Staršie deti sa zapojili do upratovania miestneho parku. Zbierali rôzne odpadky: papiere, plastové fľaše, obaly od sladkostí. Po návrate do materskej školy sme si areál vyzdobili kresbami s prírodným motívom.

Návšteva predškolákov v ZŠ Trenčianskych Stankovciach

V rámci spolupráce MŠ a ZŠ sa 5 – 6 ročné deti zúčastnili edukačného procesu v základnej škole. Pani učiteľky ZŠ mali pripravené edukačné aktivity z predmetu čítanie a písanie, matematika a telesná výchova. Návšteva sa deťom veľmi páčila. Za snahu a usilovnosť na hodine telesnej výchovy si každé dieťa odnieslo krásnu medailu a sladkú odmenu.

Návšteva knižnice

V prvom marcovom týždni sme sa v materskej škole v rámci témy „Kniha je náš kamarát“ oboznamovali s tým, ako kniha vzniká, kto sa na jej výrobe podieľa, komu je určená, aké bohatstvo ukrýva. Oboznamovali sme sa s poňatím tlače, vyrábali si vlastné knižky, navštívili sme aj Miestnu knižnicu vo Veľkých Bierovciach a v Opatovciach. Veríme, že pozitívny vzťah ku knihám deťom zostane aj do budúcnosti.

Divadelné predstavenie „Ako sa žilo v stredoveku“

25. februára našu materskú školu navštívilo divadielko, v ktorom sa deti dozvedeli ako sa kedysi žilo na hradoch, prečo hrady stavali na kopcoch, prečo boli z kameňa ale i o tom, kto žil na hrade a kto pod hradom. Deti si vyskúšali rôzne úlohy napr. ako ubrániť hrad pred nepriateľom, ako svoj čas trávila dvorná dáma, čo bolo úlohou panoša a veľa a iných zaujímavostí.

Ako si správne čistiť zúbky

Dňa 19. februára 2016 sme v materskej škole privítali pani z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, ktorá nám porozprávala, aké dôležité je starať sa o svoje zuby už od útleho veku. Poučila deti o správnej výžive podporujúcej zdravý chrup, názorne im ukázala, akým spôsobom si treba zúbky umývať, ako často meniť kefku. Nakoniec prednášky si deti pozreli rozprávku o maškrtnej veveričke.

Karneval v MŠ

V rámci zachovávania ľudových zvykov a tradícií sme obdobie fašiangov zavŕšili v našej MŠ karnevalom. Veselá zábava, súťaže a odmeny pre všetky krásne masky deti naplnili radosťou a ostanú peknou spomienkou pre všetkých na tento deň.

Vianočná besiedka

Prípravu na Vianoce zavŕšili deti z materskej školy vianočným programom, ktorý sa konal dňa 20. decembra 2015 v sále Kultúrneho domu vo Veľkých Bierovciach a v Opatovciach. Deti v postavách hviezdičiek, anjelikov, betlehemských pastierov, či kráľov, koledami a básničkami potešili divákov v oboch obciach.

Sv. Lucia

Jednou z ľudových tradícií, ktoré v našej materskej škole dodržiavame je aj návšteva sv. Lucie. Nebolo tomu inak ani tento rok.

Príchod Lucií (5-6 roč. detí) prežívali deti v triede 3-4 roč. so zatajeným dychom. Každé dieťatko očakávalo čo sa vlastne udeje. Lucie povymetali v škôlke všetky kúty, aby zahnali všetko zlo, ochránili nás pred nešťastím a chorobami.

Vianočné prípravy v materskej škole

Advent je obdobím, kedy sa všetci pripravujeme na vianočné sviatky - dni pokoja, radosti, rodinnej pohody. To platí aj o deťoch materskej školy. Vyrobili sme si adventné vence, piekli sme medovníky, s pomocou rodičov sme ich vyzdobili, napísali sme list Ježiškovi. Teraz zostáva už len čakať, čím nás Ježiško pod stromčekom prekvapí...

Mikuláš

V piatok 4. decembra našu škôlku navštívil Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi Anjelom a Čertíkom. Čertíka Nezbedníka radšej nechali vonku, aby sa ho deti nebáli. Tie sa ale aj v prítomnosti Mikuláša tvárili neisto a bojazlivo, no keď ich obdaroval sladkosťami, všetok strach pominul.

Poďakovanie starým rodičom

Pripraviť sa zvládať krásne ale aj ťažké chvíle sa človek musí naučiť. Potrebujeme k tomu svojich rodičov, starých rodičov, kamarátov. Oni nám dávajú najcennejšie veci, ktoré sa nedajú len tak kúpiť, zdediť, či nájsť. Za všetky rady, poučenia, starostlivosť im patrí vďaka. Vďaka babičke a dedkovi, ktorí majú čas a trpezlivosť odpovedať na neustále zvedavé otázky, ktorí pohladia upracovanou ale pritom mäkkou rukou svoje vnúča.

Jesenné tvorenie s rodičmi

Jeseň je obdobím, počas ktorého nám matička príroda ponúka nespočetné množstvo svojich darov v podobe rôznych plodov: ovocia, zeleniny, tekvíc, orechov, gaštanov, šípok. Aj deti z našej materskej školy usilovne tieto plody prinášali, aby z nich potom mohli so svojimi rodičmi vytvoriť rôzne strašidielka, zvieratká. Stretli sme sa popoludní 20. októbra 2015 a vytvorili sme takéto nádherné dielka.

Tvorivé dielne 2

Druhé stretnutie tvorenia z hliny pre rodičov a priateľov školy bolo zamerané na dokončenie rozpracovaných výrobkov patinovaním a maľovaním. Pani Ragulová dokončené výrobky zobrala ešte raz vypáliť do pece a hotové teraz môžu potešiť každého, kto ich uvidí. Ďakujeme pani Ragulovej za jej čas, ochotu a ústretovosť.

Hudobný program – „Čo sa v škôlke naučím“

Dňa 10.10.2015 do našej škôlky zavítala speváčka Simsalala so svojím hudobno – výchovným programom na tému „Čo sa v škôlke naučím“. Deti sa počas vystúpenia aktívne zapájali do programu prostredníctvom detských, ľahko ovládateľných hudobných nástrojov. So speváčkou si zacvičili, zaspievali ale aj zatancovali. V triede sa rozprúdila tvorivá atmosféra plná zábavy a smiechu.

Tvorivé dielne

Začiatkom októbra sa v našej MŠ konalo prvé stretnutie tvorenia z hliny pre rodičov a priateľov školy, na ktorom si pod odborným dohľadom jednej z našich aktívnych mamičiek, pani Ragulovej, zopár tvorivých nadšencov vyrábalo sovičku. Táto zostala v štádiu rozpracovania, konečnú podobu by mala dostať na nasledujúcom stretnutí.

Adaptácia detí

Nový školský rok 2015/2016 sa začal 2. septembra 2015. Do materskej školy nastúpilo 39 detí, vo veku od 3 – 6 rokov. Niektoré z nich prišli do škôlky po prvý raz. Ich tváričky prezrádzali zvedavosť, radosť, no občas i slzičky. Všetky deti sa postupne zadaptovali, oboznámili sa s prostredím materskej školy, s režimom dňa, i s ostatnými kamarátmi.