Školský rok 2014/2015

Rozlúčka s predškolákmi

V septembri 2015 do školských lavíc zasadnú tieto deti: Samko Babic, Paťka Dohňanská, Matejko Chorvát, Vaneska Marcinátová, Saška Mondeková, Adamko Peter, Miško Rábek, Tomáško Sklár. Do škôlky sa s nimi prišli rozlúčiť aj starostky oboch našich obcí. Budúcim školákom prajeme, aby cez leto načerpali nové sily na to, čo ich po prázdninách čaká a veľa úspechov v škole.

Výlet Bojná

12. jún bol dňom nášho školského výletu. Natešení sme nasadli do autobusu a plní očakávaní vystúpili na Ranči pod Babicou. S obdivom sme si prezerali zvieratká na ranči, potom sme si oddýchli a zašantili na ihrisku.

MDD

1.jún, Deň detí bol v materskej škole plný radosti, zábavy a súťaženia. Deti prekonávali rôzne prekážky, riešili úlohy, tancovali. Každý sa snažil zo všetkých síl, pretože za splnené úlohy deti dostali farebné kvietky, ktoré si na záver vymenili za sladkú odmenu.

Plavecký kurz

V mesiaci máj sa niekoľkí naši škôlkari zúčastnili plaveckého kurzu, ktorého cieľom bolo priblížiť im vodné prostredie pomocou rôznych hier a cvičení, naučiť ich bezpečne sa pohybovať vo vode a na elementárnej úrovni zvládnuť špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. Čo sa napokon aj podarilo, detičky tiež vďaka prístupu inštruktorov zvládli pobyt vo vode bez strachu a základ pre samostatné plávanie je u nich položený.

Výchovno - vzdelávacie divadielko

V našej škôlke sme privítali bábkové divadlo, ktoré nám prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho predstavenia vyrozprávalo dôležitosť zdravej výživy a podnietilo vzťah detí k zdravému životnému štýlu. Pútavý príbeh plný zábavy a poučenia doplnili veselé básničky i naživo hrané piesne.

Deň matiek

V utorok, 12.5.2015 popoludní zaplnili kultúrny dom mamičky, staré mamičky, ale nechýbali ani oteckovia. Prišli sa pozrieť na program, ktorý im škôlkari pripravili pri príležitosti dňa matiek. Po celý rok ich zahŕňajú svojou láskou a starostlivosťou, dnes ich za to ich deti odmenili. Recitovali, spievali, tancovali a na koniec mamičky obdarovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

Stavanie mája

V rámci udržiavania ľudových tradícií sme si s deťmi aj tento rok v našej Materskej škole vo Veľkých Bierovciach postavili máj. Je symbolom končiacej sa vlády zimy a na jar obnovujúcej sa prírody. Deti s pani učiteľkami si už vopred pripravili farebné stužky, ktorými máj vyzdobili, pričom si zaspievali známu pieseň: Sadíme my máje, čo nám dajú za ne...

Deň Zeme

Aj my v materskej škole sme si pripomenuli Deň Zeme – 22.4. Veď aj nám záleží na kráse našej planéty. Najprv sme sa v triede rozprávali o dôležitosti životného prostredia, o prírode, zvieratách... Spolu s pani učiteľkou sme si zasadili semienka rastliniek, ktoré budeme pozorovať ako rastú. Neskôr sme boli „malí ochranári prírody“ a zbierali sme odpadky a nečistoty v okolí našej materskej školy a školskej záhrady a vyčistili sme i miestny park. Po zbere odpadkov sme si našu zem skrášlili kresbami.

Návšteva knižnice

V materskej škole sa snažíme aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Deti sa oboznamujú s ľudovými i autorskými rozprávkami, s poéziou, dramatizujú rozprávky. Návštevou knižnice vo Veľkých Bierovciach a v Opatovciach, sa deti oboznámili so spôsobom požičiavania kníh. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Interaktívna výstava

Rolovými hrami sa deti dostávajú do sveta dospelých, získavajú nové poznatky a skúsenosti. Prácu murárov, skladníkov, predavača, programátora, či návrhára si deti vyskúšali na interaktívnej výstave v Trenčíne. „Práca“ im šla pekne od ruky!

Fašiangový karneval

Dňa 10. februára 2015 sa v našej materskej škole uskutočnil Fašiangový karneval. Deti sa premenili na svojich obľúbených rozprávkových hrdinov, spolu si zatancovali, zaspievali i zasúťažili. Všetky masky za odvahu a šikovnosť dostali na záver darček na pamiatku a sladkú odmenu.

Stavanie snehuliakov

Konečne napadal! To bolo radosti, keď sme sa prebudili do krásneho bieleho dňa. My sme sa v škôlke pustili do stavania snehuliakov a veru nám dali poriadne zabrať. Škoda, že vydržali len chvíľu...

Vianočná besiedka

V rámci zachovávania našich kultúrnych tradícií sme s deťmi nacvičili vianočné pásmo a prípravu na Vianoce sme v našej materskej škole zavŕšili vianočnou besiedkou, na ktorú sme pozvali aj rodinných príslušníkov detí.

Tvorenie s hlinou - 2. stretnutie

Po vypálení v peci sme výrobky dotvorili farbou a opäť pripravili na vypálenie. Práca si vyžadovala veľa času a trpezlivosti, ale stálo to zato!

Ďakujeme, pani Ragulová!

Deň otvorených dverí v MŠ

10. decembra sme mali v materskej škole deň otvorených dverí. Rodičia mali možnosť pozrieť sa ako sa ich dieťa zapája do činností materskej školy. Zároveň sa mamičky zapojili do spoločnej činnosti s deťmi – zdobenie medovníkov, ktoré deti s pani učiteľkami a tetou kuchárkou deň vopred upiekli. Ďakujeme všetkým mamičkám za poskytnuté suroviny na medovníčky a za spoluprácu pri zdobení.

Mikuláš

Aj tento rok 5. decembra 2014, do našej materskej školy zavítal svätý Mikuláš so svojím pomocníkom anjelom. Opýtal sa detí, či poslúchajú, umývajú si zuby, čistia topánky. Potom deti Mikulášovi zarecitovali básničky i zaspievali piesne. Mikuláš každého obdaroval balíčkom plným zdravých dobrôt. Deti Mikulášovi poďakovali a sľúbili, že sa budú snažiť poslúchať aj naďalej, aby ich Mikuláš navštívil aj o rok.

Tvorenie z hliny

Dňa 1. decembra 2014 v popoludňajších hodinách sa v našej materskej škole uskutočnili tvorivé dielne pre rodičov – tvorenie z hliny. Zúčastnení rodičia vyrábali podnosy – rybky, ozdoby na stromček, anjelikov a iné vianočné výrobky. Dielne sa uskutočnili pod vedením pani Ragulovej, ktorá zabezpečila hlinu a všetky ostatné pomôcky, zabezpečí tiež ich vypálenie, za čo jej srdečne ďakujeme. Na nasledujúcom stretnutí si každý svoj výrobok dotvorí patinovaním a glazúrou.

Niektoré výrobky pani Ragulovej si mohli rodičia kúpiť.

Výroba adventných vencov

Pred začiatkom Adventu sme sa v jedno popoludnie stretli s mamičkami v materskej škole pri príprave adventných vencov. Vymenili sme si skúsenosti pri zdobení venčeka z medovníkov i z prírodného materiálu. Strávili sme pekné chvíle a pripravili sme si dekorácie na blížiace sa sviatky.

Divadelné predstavenie

Dňa 27. novembra 2014 sa v našej materskej škole uskutočnilo divadelné predstavenie „Hugo a jeho sladkosti“. Deti sa prostredníctvom neho zoznámili s veselým chlapcom Hugom, jeho kamarátkou Katkou a rušňovodičom Radom. Títo deťom porozprávali i zaspievali, čo je najvhodnejšie počas dňa jesť a naopak, čo treba v strave obmedziť, aby sme boli zdraví. Počas predstavenia sa deti aktívne zapájali do jeho priebehu, spievali známe piesne, niektoré nové sa naučili. Nakoniec deti divadelníkov odmenili zaslúženým potleskom.

Strašidielka

Našu škôlku sme vyzdobili tekvicovými strašidielkami, ktoré vyrábali rodičia so svojimi deťmi. Každé strašidielko je zaujímavé a veľmi nás potešilo. Ďakujeme rodičom detí, že si našli čas, zapojili sa do súťaže a pomohli svojim deťom získať odmenu.

Slávnostné popoludnie pre starých rodičov

Október je mesiac, keď si pripomíname úctu k starším. Aj v našej materskej škole sme pripravili slávnostné popoludnie pre starých rodičov, potešili ich vystúpením svojich vnúčat ktoré im takto chceli poďakovať za lásku, milé slovo a opateru.

Kultúrnym programom sme potešili aj dôchodcov v Opatovciach a vo Veľkých Bierovciach.

Tvorivé dielne pre rodičov

Pod vedením pani A. Ragulovej sme zorganizovali tvorivé dielne pre rodičov. Mamičky, ktoré mali záujem vytvoriť si z hliny uvítaciu tabuľku, sa stretli v jedno októbrové popoludnie v materskej škole. Pani Ragulová poskytla odborný výklad, materiál i pomôcky na výrobu. Po vypálení tabuliek v peci sa opäť stretneme a dozdobíme ich glazúrou. Strávili sme krásne dve hodinky, plné nápadov a inšpirácií.

Touto cestou ďakujeme pani Ragulovej a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Výstava exotického vtáctva, návšteva domu ľudových tradícií

Aj tento rok sme v obci Trenčianska Turná navštívili krásnu výstavu vtáčikov. Mnohé sa nám zapáčili nádherne sfarbeným perím, ich získanými oceneniami a prekrásnym spevom.

V chalupe na Kušnierovci, kde je umiestnené miestne múzeum, nás teta Hanka v krásnom ľudovom kroji privítala presne tak, ako sa kedysi vítali hostia – chlebom a soľou. Vysvetlila nám ako prišiel slovenský ľud ku krásnym krojom a ľubozvučným piesňam. Ukázala nám zariadenie domčeka, porozprávala ako voľakedy ľudia žili, obliekali sa, zabávali. Výlet sa deťom veľmi páčil a odniesli si krásny estetický zážitok.

Začiatok školského roka

2. septembra sa začal školský rok 2014/2015. Pre niektoré deti bol tento deň výnimočný, pretože prvýkrát išli do materskej školy. Na tváričkách sa striedal úsmev, ale i slzičky. Netrvalo dlho a malí drobčekovia sa rýchlo oboznámili s novým prostredím, s kamarátmi, s pani učiteľkami.